Preview: Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį

Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį

Šiandien ES Taryba priėmė Komisijos pasiūlytas plataus užmojo priemones, kuriomis siekiama mažinti jūrų taršą 10-čia Europos paplūdimiuose dažniausiai randamų plastikinių gaminių, paliktais žvejybos įrankiais ir aerobiškai skaidžiu plastiku.

Dėl Komisijos siūlomų priemonių pakartotinis vandens naudojimas žemei drėkinti taps paprastesnis ir saugesnis

Dėl Komisijos siūlomų priemonių pakartotinis vandens naudojimas žemei drėkinti taps paprastesnis ir saugesnis

Šiandien Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas ir paskatinti pakartotinai naudoti vandenį žemės ūkio paskirties žemei drėkinti. Naujos taisyklės padės ūkininkams tinkamai panaudoti netinkamą gerti nuotekų vandenį, o tai mažins vandens trūkumą ir apsaugos aplinką bei vartotojus.

Žiedinė ekonomika. Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje

Žiedinė ekonomika. Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje

Vykdydamos platesnę ES žiedinės ekonomikos politiką, šiandien ES valstybės narės pritarė plataus užmojo priemonių rinkiniui, kuriuo siekiama, kad ES atliekų srities teisės aktai būtų tinkami ateičiai.

Plastiko atliekos. Europos strategija, kuria siekiama apsaugoti planetą, apginti piliečius ir suteikti galimybių įmonėms

Plastiko atliekos. Europos strategija, kuria siekiama apsaugoti planetą, apginti piliečius ir suteikti galimybių įmonėms

Šiandien priimta pirmoji Europos lygmens strategija dėl plastikų yra žiedinės ekonomikos kūrimo dalis.

Kreipkitės į mus
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO