Preview: Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата

Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата

Днес Съветът на Европейския съюз прие амбициозните мерки, предложени от Комисията за борба с морските отпадъци, произхождащи от 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване пластмаси.

Повторно използване на водата: Комисията предлага мерки това да стане по-лесно и по-безопасно с цел напояване в селското стопанство

Повторно използване на водата: Комисията предлага мерки това да стане по-лесно и по-безопасно с цел напояване в селското стопанство

Днес Комисията предлага нови правила, за да стимулира и улесни повторното използване на вода в ЕС за напояване в селското стопанство. Новите правила ще помогнат на селските стопани да използват по най-добър начин непитейната отпадъчна вода, като по този начин намалят недостига на вода и в същото време предпазят околната среда и потребителите.

Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци

Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци

Днес държавите членки на ЕС одобриха набор от амбициозни мерки, които подготвят за бъдещето законодателството на ЕС в областта на отпадъците, представляващо част от по-общата политика на ЕС в областта на кръговата икономика.

Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни

Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономика.

Контакт с нас
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO