#ReadyToChange
Готови ли сте за промяна?

Изкусителната сила на пластмасовите продукти за еднократна употреба

Действие на ЕС относно пластмасата

Пластмасата е лек, евтин и полезен материал. Пластмасовите отпадъци обаче имат глобално отражение върху нашето здраве и околната среда, което може да бъде драстично. Около 80 % от отпадъците в морето са съставени от пластмаса, като те често засягат морските организми и птици.

Европейските граждани са обезпокоени. Съгласно проучване на Евробарометър почти 3-ма от всеки 4-ма европейци заявяват, че са загрижени за въздействието на пластмасовите продукти за ежедневна употреба върху тяхното здраве. А почти 9 от всеки 10 жители на Европа са разтревожени за въздействията върху околната среда.

Днес за производството на продукти, които са в употреба понякога само за няколко минути, използваме материал, който е разработен да трае стотици години. Необходима е спешна промяна в начина на проектиране, производство, употреба и обезвреждане на пластмасовите продукти. В отговор на това предизвикателство ЕС дава своя принос за борбата със замърсяването с пластмаса и морски отпадъци.

Приетите през май 2019 г. правила на ЕС за пластмасовите продукти за еднократна употреба са насочени към 10-те пластмасови изделия, които най-често замърсяват плажовете и моретата в Европа, както и към изгубените и изоставените риболовни съоръжения. Тези отпадъци съставляват 70 % от морските отпадъци.

С правилата се забраняват пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които вече съществуват алтернативи, несъдържащи пластмаса. Други мерки са насочени към намаляване на потреблението на пластмасовите продукти, които най-често водят до замърсяване, към разширяване на отговорността на потребителите, към промяна на дизайна на някои продукти и към информиране и повишаване осведомеността на потребителите.

От 2021 г. ще бъде въведена забрана за изработените от пластмаса за еднократна употреба клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки и дръжки за балони, както и кутии за храни и напитки — включително чаши —, направени от eкспандиран полистирен. Тези изделия ще трябва да бъдат произвеждани от по-устойчиви материали или да бъдат заменени с алтернативни продукти за многократна употреба. Ще бъдат забранени и всички продукти от оксоразградима пластмаса.

Подмяната на най-често използваните пластмасови изделия за еднократна употреба с продукти за многократна употреба или с продукти с по-добър дизайн може да доведе до иновативни решения и нови бизнес модели. Например чрез програмите за повторна употреба могат да се заменят много продукти за еднократна употреба, които понастоящем попадат в нашите океани, а употребата на алтернативни материали може да подсили водещата роля на ЕС в областта на биоикономиката.

Благодарение на правилата се очаква:

  • да се предотвратят емисии на CO2, равняващи се на 3,4 милиона тона;
  • до 2030 г. да се предотвратят щети върху околната среда на стойност от 22 милиарда евро;
  • да се спестят на потребителите 6,5 милиарда евро.

Директивата е разработена въз основа на успешното намаляване на потреблението на пластмасовите торбички за пазаруване, постигнато благодарение на въведеното през 2015 г. законодателство на ЕС, и въз основа на преразгледаното законодателство на ЕС относно отпадъците, което включва амбициозни цели за рециклиране на отпадъците от пластмасови опаковки. С приетата през 2018 г. в кръговата икономика се очертава пътят за допълнителни действия на ЕС в съответствие с от 2015 г.

Тези действия подготвят почвата в Европа за по-доброто използване, повторното използване и рециклирането на пластмасата като ценен материал.

×
×
×
×
×
×
×
×