#ReadyToChange
Vai esi gatavs mainīt savus paradumus?

Vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu neatvairāmā pievilcība

ES rīcība plastmasas izstrādājumu jomā

Plastmasa ir viegla, lēta un noderīga. Bet plastmasas atkritumu ietekme uz vidi un mūsu veselību ir globāla un dramatiska. Aptuveni 80 % jūras piedrazojuma veido plastmasas izstrādājumi, kas bieži ietekmē jūras dzīvniekus un putnus.

Eiropas iedzīvotāji ir norūpējušies. Eirobarometra aptaujā teju 75 % respondentu norādīja, ka viņus satrauc ikdienā lietoto plastmasas izstrādājumu ietekme uz viņu veselību. Un gandrīz 90 % ir norūpējušies par ietekmi uz vidi.

Šodien mēs izstrādājumos, kurus dažkārt lietojam tikai dažas minūtes, izmantojam materiālus, kas saglabājas simtiem gadu. Ir nekavējoties jāmaina veids, kādā mēs izstrādājam, ražojam, lietojam un likvidējam plastmasas izstrādājumus. ES ir iesaistījusies, lai sniegtu ieguldījumu cīņā pret plastmasas piesārņojumu un jūras piedrazojumu.

2019. gada maijā pieņemtie ES noteikumi par vienreiz lietojamiem plastmasas izstrādājumiem aptver 10 plastmasas priekšmetus, ar kuriem visbiežāk piesārņo Eiropas pludmales un jūras, līdztekus nozaudētiem vai pamestiem zvejas rīkiem. Šie atkritumi veido 70 % kopējā jūras piedrazojuma apjoma.

Noteikumi aizliedz vienreiz lietojamus plastmasas izstrādājumus, kuriem jau pastāv alternatīvi risinājumi, kuri nesatur plastmasu. Citu pasākumu mērķis ir samazināt visbiežāk atkritumos nonākošo plastmasas izstrādājumu patēriņu, paplašināt ražotāju atbildību, izmainīt dažu izstrādājumu konstrukciju, kā arī uzlabot patērētāju informētību.

Sākot ar 2021. gadu, tiks noteikts aizliegums attiecībā uz vienreiz lietojamiem plastmasas vates kociņiem, ēdamrīkiem, šķīvjiem, salmiņiem, dzērienu maisāmajiem kociņiem un balonu kātiņiem, kā arī pārtikas un dzērienu iepakojumiem, ieskaitot glāzes. Šos priekšmetus turpmāk būs jāizgatavo no ilgtspējīgākiem materiāliem vai jāaizstāj ar vairākkārt izmantojamām alternatīvām. Tāpat tiks aizliegti visi izstrādājumi, kas izgatavoti no oksonoārdāmas plastmasas.

Izplatītāko vienreiz lietojamo plastmasas priekšmetu aizstāšana ar atkārtoti izmantojamiem vai labākas konstrukcijas izstrādājumiem ir iespēja radīt inovatīvus risinājumus un jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Piemēram, atkārtotas izmantošanas programmas var aizstāt daudzus vienreiz lietojamos plastmasas izstrādājumus, kas pašlaik nonāk jūrā, un alternatīvu materiālu izmantošana varētu nostiprināt ES vadošo pozīciju bioekonomikā.

Ar noteikumiem ir paredzēts:

  • novērst CO2 emisijas 3,4 miljonu tonnu apmērā;
  • izvairīties no kaitējuma videi 22 miljardu EUR apmērā līdz 2030. gadam;
  • ietaupīt patērētājiem 6,5 miljardus EUR.

Direktīva turpina sekmīgo darbu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanā, ko nodrošināja ES tiesību akti 2015. gadā un pārskatītie ES tiesību akti atkritumu jomā, kas ietver vērienīgus mērķus plastmasas iepakojuma atkritumu reciklēšanā. 2018. gada Eiropas nosprauž ceļu papildu ES rīcībām saskaņā ar 2015. gada .

Šīs rīcības sagatavo Eiropu plastmasas kā vērtīga materiāla labākai izmantošanai, atkārtotai izmantošanai un reciklēšanai.

×
×
×
×
×
×
×
×