#ReadyToChange
Inti lest li tinbidel?

Il-poter seduċenti tal- prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss

Azzjoni tal-UE dwar il-plastik

Il-plastik huwa ħafif, irħis u utli. Iżda l-impatti tal-iskart tal-plastik fuq l-ambjent u s-saħħa tagħna huma globali u jistgħu jkunu drastiċi. Madwar 80 % tal-iskart marittimu jikkonsisti fi plastik, li spiss jaffettwa il-ħajja tal-baħar u tal-għasafar.

L-Ewropej huma mħassba. Kważi 3 minn kull 4 jgħidu li huma mħassba dwar l-impatt tal-prodotti tal-plastik ta’ kuljum fuq saħħithom, skont stħarriġ tal-Eurobarometer. U kważi 9 minn kull 10 huma mħassba dwar l-impatti ambjentali.

Illum, qed nużaw materjal iddisinjat biex idum mijiet ta’ snin għal prodotti li kultant nużaw għal ftit minuti biss. Bidla urġenti hija meħtieġa fil-mod kif niddisinjaw, nipproduċu, nużaw u narmu l-prodotti tal-plastik. Bi tweġiba, l-UE qed tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra t-tniġġis tal-plastik u l-iskart tal-baħar.

Ir-regoli tal-UE dwar prodotti tal-plastik li jintużaw darba, adottati f’Mejju 2019, jimmiraw l-10 oġġetti tal-plastik li ħafna drabi jniġġsu l-bajjiet u l-ibħra tal-Ewropa, flimkien ma’ tagħmir tas-sajd mitluf jew abbandunat. Dan l-iskart jammonta għal 70 % tal-iskart fil-baħar.

Ir-regoli jipprojbixxu prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li għalihom diġà jeżistu alternattivi mingħajr plastik. Miżuri oħra għandhom l-għan li jnaqqsu l-konsum tal-prodotti tal-plastik li l-aktar li jintremew; li testendi r-responsabbiltà tal-produtturi; li jinbidel id-disinn ta’ xi prodotti; u li tinforma u tqajjem kuxjenza fost il-konsumaturi.

Mill-2021 se tkun fis-seħħ projbizzjoni għall-cotton buds tal-plastik għall-użu ta’ darba, pożati, platti, stros, apparat li jħawwad ix-xorb u stikek li jżommu l-bżieżaq, kif ukoll kontenituri tal-ikel u x-xorb – inklużi tazzi – magħmula minn polystyrene estiż. Dawn l-oġġetti kollha jridu jkunu magħmula minn materjali aktar sostenibbli jew sostitwiti b’alternattivi li jistgħu jerġgħu jintużaw. Il-prodotti kollha magħmulin minn plastik oxo-degradabbli se jkunu wkoll ipprojbiti.

Is-sostituzzjoni ta’ oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss ma’ prodotti ta’ użu multiplu jew ma’ prodotti ddisinjati aħjar tista’ twassal għal soluzzjonijiet innovattivi u mudelli ta’ negozju ġodda. Pereżempju, il-programmi ta’ użu mill-ġdid jistgħu jissostitwixxu ħafna mill-prodotti tal-plastik li jintużaw darba li bħalissa jispiċċaw fl-oċeani tagħna, u l-użu ta’ materjali alternattivi jista’ jsaħħaħ it-tmexxija tal-UE fil-bijoekonomija.

Ir-regoli huma mistennija li:

  • jevitaw l-emissjonijiet tas-CO2 ekwivalenti għal 3.4 miljun tunnellata
  • jevitaw ħsara ambjentali ekwivalenti għal EUR 22 biljun sal-2030
  • jiffrankaw lill-konsumaturi EUR 6.5 biljun.

Id-Direttiva tibni fuq is-suċċess ta’ tnaqqis fil-konsum ta’ basktijiet tal-plastik għall-użu ta’ darba imdaħħla mil-liġi tal-UE fl-2015, u l-leġiżlazzjoni riveduta tal-UE dwar l-iskart, li tinkludi miri ambizzjużi għar-riċiklaġġ tal-iskart tal-imballaġġ tal-plastik. tal-Ewropa tal-2018 għal ekonomija ċirkolari tistabbilixxi t-triq għal azzjonijiet addizzjonali tal-UE f’konformità mal- tal-2015.

Dawn l-azzjonijiet jistabbilixxu t-triq għall-Ewropa biex tuża aħjar, terġa’ tuża u tirriċikla l-plastik bħala materjal prezzjuż.

×
×
×
×
×
×
×
×