#ReadyToChange
Ste pripravení na zmenu?

Atraktívnosť jednorazových plastov

Opatrenia EÚ v oblasti plastov

Plasty sú ľahké, lacné a užitočné. No vplyvy plastového odpadu na životné prostredie a naše zdravie sú celosvetové a môžu byť drastické. Približne 80 % morského odpadu tvoria plasty, ktoré často ovplyvňujú morský život a vtáky.

Európanov to trápi. Takmer 3 zo 4prieskume Eurobarometra uvádzajú, že majú obavy v súvislosti s vplyvom bežných plastových výrobkov na svoje zdravie. A takmer 9 z 10 má obavy v súvislosti s vplyvmi na životné prostredie.

V súčasnosti používame vo výrobkoch materiály so storočnou životnosťou, ktoré však niekedy používame len pár minút. Naliehavo musíme zmeniť to, ako navrhujeme, vyrábame, používamelikvidujeme plastové výrobky. V reakcii na túto potrebu EÚ prispieva k boju proti znečisteniu plastmi a morskému odpadu.

Pravidlá EÚ o jednorazových plastových výrobkoch prijaté v máji 2019 sa zameriavajú na 10 plastových predmetov, ktorými sa najviac znečisťujú európske pláže a moria spolu so stratenou alebo opustenou rybárskou výstrojou. Tento odpad predstavuje 70 % morského odpadu.

Pravidlami sa zakazujú jednorazové plastové výrobky, ku ktorým už existujú neplastové alternatívy. Ďalšie opatrenia sú zamerané na zníženie spotreby plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie odhadzujú; na rozšírenie zodpovednosti výrobcov; na zmenu dizajnu niektorých výrobkov; a na informovanie a zvyšovanie povedomia medzi spotrebiteľmi.

Od roku 2021 sa zavedie zákaz jednorazových plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel nápojov a paličiek na balóny, ako aj obalov na jedlo a nápoje vrátane pohárov, ktoré sú vyrobené z expandovaného polystyrénu. Všetky tieto predmety sa budú musieť vyrábať z udržateľnejších materiálov alebo sa nahradiť opätovne použiteľnými alternatívami. Budú zakázané aj všetky výrobky z  oxo-degradovateľných plastov.

Nahradenie najbežnejších jednorazových plastových predmetov výrobkami na viacero použití alebo výrobkami s lepším dizajnom môže viesť k inovačným riešeniam a novým obchodným modelom. Napríklad v rámci programov zameraných na viacero použití možno nahradiť mnohé plastové výrobky, ktoré v súčasnosti končia v našich oceánoch, a používaním alternatívnych materiálov by sa mohla posilniť vedúca pozícia EÚ v biohospodárstve.

Očakáva sa, že vďaka pravidlám:

  • sa predíde vytvoreniu emisií CO2 na úrovni 3,4 milióna ton,
  • sa do roku 2030 predíde poškodeniu životného prostredia na úrovni 22 miliárd EUR,
  • spotrebitelia ušetria 6,5 miliardy EUR.

Smernica sa zakladá na úspešnom znížení spotreby jednorazových plastových tašiek, ktoré bolo zavedené v práve EÚ v roku 2015, a na revidovaných právnych predpisoch EÚ o odpadoch, ktoré obsahujú ambiciózne ciele týkajúce sa recyklácie odpadu z plastových obalov. V Európskej pre oblasť obehového hospodárstva z roku 2018 sa vytyčuje cesta k doplňujúcim opatreniam EÚ v súlade s  z roku 2015.

Tieto opatrenia pripravujú Európu na lepšie používanie, opätovné používanie a recykláciu plastov ako hodnotného materiálu.

×
×
×
×
×
×
×
×