#ReadyToChange
Ste pripravljeni na spremembe?

Zapeljiva moč plastike za enkratno uporabo

Prikaži vse videoposnetke

Plastika je lahka, poceni in uporabna. Toda vplivi, ki jih imajo plastični odpadki na okolje in naše zdravje, so globalni in so lahko drastični. Plastika predstavlja skoraj 80 % v morje odvrženih odpadkov in velikokrat vpliva na morsko življenje in ptice.

Evropejci so zaskrbljeni. Glede na raziskavo Eurobarometer je skoraj tri četrtine Evropejcev zaskrbljenih zaradi vpliva vsakdanjih plastičnih izdelkov na njihovo zdravje. Skoraj devet desetin pa jih je zaskrbljenih zaradi vplivov plastike na okolje.

Material, ki se lahko razgrajuje več sto let, danes uporabljamo za izdelke, ki jih včasih potrebujemo samo nekaj minut. Zato je treba nujno spremeniti način, kako oblikujemo, proizvajamo, uporabljamo in odstranjujemo plastične izdelke. EU se je odzvala in igra svojo vlogo v boju proti onesnaževanju s plastičnimi odpadki ter odpadki, odvrženimi v morje.

Predpisi EU o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, ki so bili sprejeti maja 2019, se osredotočajo na deset najpogosteje najdenih plastičnih izdelkov na evropskih obalah in v morjih ter na izgubljeno oziroma zavrženo ribolovno opremo. Ti odpadki predstavljajo 70 % vseh odpadkov, odvrženih v morje.

Predpisi prepovedujejo plastične izdelke za enkratno uporabo, za katere so že na voljo alternativni izdelki brez plastike. Namen preostalih ukrepov je zmanjšati uporabo plastičnih izdelkov, ki so največji onesnaževalci okolja, razširiti odgovornost proizvajalcev, spremeniti zasnovo nekaterih izdelkov ter obveščati in ozaveščati potrošnike.

Z letom 2021 bodo prepovedane plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastični krožniki, slamice, mešala za pijačo in palice za balone; prepovedane bodo tudi plastične posode za hrano in pijačo, vključno z lončki, ki so izdelani iz ekspandiranega polistirena. Vsi ti izdelki bodo morali biti izdelani iz bolj trajnostnih materialov ali pa jih bodo morali nadomestiti alternativni izdelki. Prav tako bodo prepovedani vsi izdelki iz okso-razgradljive plastike.

Ko najbolj razširjene plastične izdelke za enkratno uporabo nadomestimo z izdelki za večkratno uporabo ali z bolje zasnovanimi izdelki, se lahko pojavijo tudi inovativne rešitve in novi poslovni modeli. Na primer, s programi ponovne uporabe je mogoče nadomestiti številne plastične izdelke za enkratno uporabo, ki povečini končajo v naših oceanih, uporaba alternativnih materialov pa lahko še okrepi vodilni položaj EU na področju biogospodarstva.

Od novih predpisov pričakujemo, da bodo:

  • zmanjšali emisije CO2 za 3,4 milijona ton;
  • preprečili okoljsko škodo v višini 22 milijard EUR do leta 2030;
  • potrošnikom prihranili 6,5 milijarde EUR.

Direktiva gradi na uspešnem zmanjšanju uporabe plastičnih nosilnih vrečk za enkratno uporabo, ki je dosežek zakonodaje EU, sprejete leta 2015, in dopolnjene zakonodaje EU s področja odpadkov, ki vključuje tudi ambiciozne cilje za recikliranje odpadne plastične embalaže. Evropska v krožnem gospodarstvu, sprejeta leta 2018, utira pot dodatnim ukrepom EU v skladu z iz leta 2015.

S temi ukrepi si lahko Evropa prizadeva za boljšo in ponovno uporabo ter recikliranje plastike kot dragocenega materiala.

×
×
×
×
×
×
×
×