#ReadyToChange
Jste připraveni na změnu?

Podmanivá síla plastových výrobků na jedno použití

Akční plán EU o plastech

Plasty jsou lehké, levné a užitečné. Dopad plastového odpadu na životní prostředí a naše zdraví je však globální a může být drastický. Kolem 80 % odpadu v mořích tvoří plasty, které často postihují mořské živočichy a ptáky.

A Evropané jsou tím znepokojeni. Podle průzkumu Eurobarometru téměř 3 ze 4 dotázaných říkají, že si dělají starosti o dopad každodenních plastových výrobků na jejich zdraví. A téměř 9 z 10 dotázaných má starosti o jejich dopad na životní prostředí.

Materiál s životností stovek let dnes využíváme k výrobě produktů, které někdy používáme sotva pár minut. V oblastech návrhu, výroby, používánílikvidace plastových výrobků je urgentně zapotřebí změna. EU hraje v boji proti znečištění plasty a odpadu v mořích klíčovou roli.

Pravidla EU pro jednorázové plasty, přijatá v květnu 2019, cílí na 10 plastových výrobků, které nejčastěji znečišťují evropské pláže a moře, společně se ztraceným nebo opuštěným rybářským náčiním. Tento odpad tvoří 70 % veškerého odpadu v mořích.

Pravidla zakazují jednorázové používání plastových výrobků, pro které již existují neplastové alternativy. Další opatření cílí na snížení spotřeby plastových výrobků, které nejčastěji končí jako plastový odpad, na rozšíření odpovědnosti výrobců, změny designu některých výrobků a na informování a zvyšování povědomí spotřebitelů.

Od roku 2021 bude platit zákaz jednorázových vatových tyčinek s plastovým tělem, plastových příborů, talířů, brček, míchátek, tyček k nafukovacím balónkům a nápojových kelímků a nádob na potraviny vyrobených z pěnového polystyrenu. Tyto předměty budou muset být vyráběny z udržitelnějších materiálů nebo nahrazeny alternativami umožňujícími opakované používání. Zakázány budou rovněž všechny výrobky z plastů rozložitelných působením tepla nebo slunečního svitu.

Nahrazení nejběžněji používaných jednorázových plastových předmětů za výrobky s lepším designem nebo umožňující opakované používání může vést k inovativním řešením a zcela novým obchodním modelům. Například vratné programy mohou nahradit řadu jednorázových plastových výrobků, které v současnosti končí v našich oceánech. Využití alternativních materiálů může posílit pozici EU jakožto lídra bioekonomiky.

Od pravidel se očekává:

  • zamezení emisí CO2 v objemu 3,4 milionu tun
  • zamezení škod na životním prostředí ekvivalentních částce 22 miliard EUR do roku 2030
  • úspora 6,5 miliard EUR na straně spotřebitelů.

Směrnice staví na úspěšném snížení spotřeby jednorázových plastových tašek na základě nařízení EU z roku 2015 a revidované odpadové legislativy EU, která zahrnuje ambiciózní cíle v oblasti recyklace plastových obalů. Evropská a oběhové hospodářství z roku 2018 vytyčuje cestu k dalším krokům EU v souladu s  z roku 2015.

Tyto kroky vedou Evropu směrem k lepším způsobům využívání, opakovanému používání a recyklování plastů jako cenného materiálu.

×
×
×
×
×
×
×
×