#ReadyToChange
Jeste li spremni na promjenu?

Zavodljiva moć jednokratne plastike

Mjere EU-a za plastiku

Plastika je lagana, jeftina i korisna. No, utjecaj zagađenja plastikom na okoliš i naše zdravlje globalan je i može biti drastičan. Otprilike 80 % morskog otpada čini plastika koja često utječe na morski život i ptice.

Europljani su zabrinuti. Prema ispitivanju Eurobarometra, gotovo 3 od 4 Europljana zabrinuto je zbog utjecaja plastičnih proizvoda za svakodnevnu uporabu na njihovo zdravlje. A gotovo 9 od 10 zabrinuto je zbog učinka na okoliš.

Danas upotrebljavamo materijale koji traju stotinama godina za proizvode koje često upotrebljavamo tek nekoliko minuta. Potrebna je hitna promjena u načinu dizajniranja, proizvodnje, uporabe i odlaganja plastičnih proizvoda. Kao odgovor na to, EU igra svoju ulogu u borbi protiv zagađenja plastikom i morskog otpada.

Pravilima EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu, donesenima u svibnju 2019., naglasak se stavlja na 10 plastičnih predmeta koji, uz izgubljenu i napuštenu ribarsku opremu, najčešće zagađuju europske plaže i mora. Ova vrsta otpada čini 70 % morskog otpada.

Tim se pravilima zabranjuju plastični proizvodi za jednokratnu uporabu za koje već postoje alternative bez plastike. Drugim se mjerama nastoji smanjiti potrošnja plastičnih proizvoda kojima se najčešće stvara otpad, proširiti odgovornost proizvođača, promijeniti dizajn nekih proizvoda te informirati potrošače i podignuti svijest među njima.

Od 2021. uvodi se zabrana za jednokratne plastične štapiće za uši, pribor za jelo, slamke, miješalice pića i štapiće za balone, kao i za posude za hranu te spremnike za piće – uključujući čaše – napravljene od proširenog polistirena. Ti će predmeti morati biti napravljeni od održivijih materijala ili  biti zamijenjeni predmetima koji se mogu ponovo upotrebljavati. Zabranit će se svi proizvodi izrađeni od oksorazgradive plastike.

Zamjenom najčešće upotrebljavane plastike za jednokratnu uporabu predmetima za višekratnu uporabu ili bolje izrađenim proizvodima mogu nastati inovativna rješenja i novi poslovni modeli. Primjerice, u programima o ponovnoj upotrebi mogu se zamijeniti brojni plastični proizvodi za jednokratnu uporabu koji trenutačno završavaju u našim oceanima te upotrebljavati alternativni materijali kojima se može ojačati vodstvo EU-a u području biogospodarstva.

Očekuje se da će se pravilima:

  • izbjeći emisije CO2 od 3,4 milijuna tona
  • izbjeći štete za okoliš od 22 milijarde eura do 2030.
  • uštedjeti potrošačima 6,5 milijardi eura.

Direktiva se temelji na uspješnom smanjenju potrošnje plastičnih vrećica za jednokratnu uporabu uvedenom zakonom EU-a iz 2015. i revidiranom zakonodavstvu EU-a o otpadu koje obuhvaća ambiciozne ciljeve za recikliranje plastičnog ambalažnog otpada. Europskom iz 2018. za kružno gospodarstvo postavlja se baza za dodatne mjere EU-a u skladu s iz 2015.

Ovim se mjerama Europi postavlja temelj za bolju uporabu, ponovnu upotrebu i recikliranje plastike kao vrijednog materijala.

×
×
×
×
×
×
×
×