#ReadyToChange
Oletko valmis muutokseen?

Kertakäyttömuovin houkutus

Muovia koskevat EU:n toimet

Muovi on kevyttä, halpaa ja hyödyllistä. Muovijätteen vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen ovat kuitenkin maailmanlaajuisia, ja ne voivat olla radikaaleja. Noin 80 prosenttia merissä olevista roskista on muovia, joka usein vahingoittaa meriympäristössä eläviä lajeja ja lintuja.

Eurooppalaiset ovat huolissaan. Eurobarometri-tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa eurooppalaisista sanoo olevansa huolissaan päivittäin käytettävien muovituotteiden vaikutuksesta terveyteensä. Lähes yhdeksän kymmenestä on huolissaan ympäristövaikutuksista.

Muovista, joka on tarkoitettu kestämään satoja vuosia, valmistetaan nykyisin tuotteita, joiden käyttöikä on joskus vain muutamia minuutteja. Muovituotteiden suunnittelussa, tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä tarvitaan välitöntä muutosta. EU reagoi tähän haasteeseen osallistumalla muovijätteen ja merten roskaantumisen torjuntaan.

Toukokuussa 2019 hyväksytyt kertakäyttöisiä muovituotteita koskevat EU:n säännöt koskevat niitä kymmentä muovituotetta, jotka useimmiten roskaavat Euroopan rantoja ja meriä, yhdessä kadonneiden tai hylättyjen kalastusvälineiden kanssa. Tämä jäte muodostaa 70 prosenttia merissä olevista roskista.

Säännöissä kielletään kertakäyttöiset muovituotteet, joille on jo olemassa muovittomia vaihtoehtoja. Muiden toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää suurimmaksi osaksi roskiin heitettävien muovituotteiden kulutusta, laajentaa valmistajien vastuuta, muuttaa joidenkin tuotteiden muotoilua ja lisätä kuluttajien tietoa ja tietoisuutta.

Vuodesta 2021 alkaen kielletään kertakäyttöiset muoviset vanupuikot, ruokailuvälineet, lautaset, pillit, juomien sekoitustikut ja ilmapallojen tikut sekä paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juomapakkaukset, mukit mukaan luettuna. Kaikki nämä tuotteet on valmistettava ympäristön kannalta kestävämmistä materiaaleista tai korvattava uudelleenkäytettävillä vaihtoehdoilla. Lisäksi kielletään kaikki oxo-hajoavista muoveista valmistetut tuotteet.

Yleisimpien kertakäyttöisten muovituotteiden korvaaminen kestotuotteilla tai paremmin suunnitelluilla tuotteilla voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja uusiin liiketoimintamalleihin. Uudelleenkäyttöohjelmissa voidaan esimerkiksi korvata monia nykyään valtameriin päätyvistä kertakäyttöisistä muovituotteista, ja vaihtoehtoisten materiaalien käyttäminen voi vahvistaa EU:n johtoasemaa biotaloudessa.

Sääntöjen odotetaan tuovan seuraavat hyödyt:

  • Hiilidioksidipäästöjä vähennetään 3,4 miljoonan tonnin edestä.
  • Ympäristövahinkoja vähennetään 22 miljardin euron edestä vuoteen 2030 mennessä.
  • Kuluttajien varoja säästyy 6,5 miljardia euroa.

Direktiivi perustuu kertakäyttöisten muovikassien kulutuksen onnistuneeseen vähentämiseen, joka saatiin aikaan EU:n lainsäädännöllä vuonna 2015, ja tarkistettuun EU:n jätelainsäädäntöön, joka sisältää muovipakkausjätteen vähentämiseen liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita. Vuonna 2018 hyväksytyssä EU:n kiertotaloudessa viitoitetaan tietä EU:n lisätoimille vuonna 2015 laaditun mukaisesti.

Nämä toimet auttavat Eurooppaa parantamaan muovien käyttöä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä arvokkaana materiaalina.

×
×
×
×
×
×
×
×