#ReadyToChange
Är du redo att byta?

Den förföriska kraften hos engångsplast

EU-åtgärder mot plast

Plast är lätt, billigt och praktiskt. Men plastavfallets konsekvenser för miljön och vår hälsa är globala och kan bli drastiska. Omkring 80 % av skräpet i haven utgörs av plast, vilket ofta drabbar havsliv och fåglar.

Européerna är bekymrade. Nästan 3 av 4 personer säger att de oroar sig för hur vardagsprodukter av plast påverkar deras hälsa, enligt en Eurobarometer-undersökning. Och nästan 9 av 10 oroar sig över följderna för miljön.

Idag använder vi material som är designade för att hålla i hundratals år, till produkter som vi ibland bara använder några minuter. Vi behöver akut förändra vårt sätt att designa, producera, använda och kassera plastprodukter. EU svarar med att göra sin del i att bekämpa plastföroreningar och skräp i haven.

EU:s regler för engångsplastprodukter, som antogs i maj 2019, är inriktade på de 10 plastartiklar som oftast förorenar Europas stränder och hav, tillsammans med borttappade eller kvarlämnade fiskeredskap. Detta avfall står för 70 % av skräpet i haven.

Reglerna förbjuder engångsplastprodukter som det redan finns plastfria alternativ för. Andra åtgärder syftar till att minska förbrukningen av de plastprodukter som oftast skräpar ner, utöka tillverkarnas ansvar, ändra designen på vissa produkter samt informera konsumenterna och göra dem mer medvetna.

Från och med 2021 kommer det att finnas ett förbud mot bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar av plast, och mot livsmedels- och dryckesbehållare – däribland muggar – av expanderad polystyren. Dessa artiklar måste alla tillverkas av mer hållbara alternativ eller ersättas med återanvändningsbara alternativ. Alla produkter av plaster som kan brytas ner genom oxidation kommer också att förbjudas.

Att byta ut de vanligast förekommande plastartiklarna mot mångsidiga eller bättre designade produkter kan leda till innovativa lösningar och nya affärsmodeller. Återanvändningsprogram kan t.ex. ersätta många av de engångsplastprodukter som just nu hamnar i våra hav, och användning av alternativa material kan stärka EU:s ledande ställning inom bioekonomi.

Genom reglerna förväntas vi

  • undvika koldioxidutsläpp motsvarande 3,4 miljoner ton,
  • undvika miljöskador motsvarande 22 miljarder euro till år 2030,
  • bespara konsumenterna 6,5 miljarder euro.

Direktivet bygger på den lyckade minskningen av förbrukningen av plastkassar som åstadkoms genom EU-lagstiftning 2015, och den reviderade avfallslagstiftningen i EU, som innefattar ambitiösa mål för att återanvända plastförpackningsavfall. I Europas för en cirkulär ekonomi från 2018 utstakas vägen mot ytterligare åtgärder i enlighet med .

Dessa åtgärder gör upp förutsättningarna så att Europa ska kunna använda, återanvända och återvinna plast bättre som ett värdefullt material.

×
×
×
×
×
×
×
×