Preview: Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad

Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad

Rada Európskej únie dnes prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov.

Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie opätovného využívania vody na zavlažovanie pôdy

Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie opätovného využívania vody na zavlažovanie pôdy

Komisia dnes navrhla nové pravidlá na podporu a uľahčenie opätovného využívania vody v EÚ na zavlažovanie pôdy. Nové pravidlá pomôžu poľnohospodárom čo najlepšie využiť úžitkovú odpadovú vodu a zmierniť nedostatok vody, pričom sa zároveň zaistí ochrana životného prostredia a spotrebiteľov.

Obehové hospodárstvo: s novými pravidlami sa EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie

Obehové hospodárstvo: s novými pravidlami sa EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie

Členské štáty EÚ dnes schválili v rámci širšej politiky obehového hospodárstva EÚ súbor ambicióznych opatrení, aby právne predpisy EÚ o odpadoch obstáli v budúcnosti.

Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a našich občanov a posilnenie európskeho priemyslu

Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a našich občanov a posilnenie európskeho priemyslu

Dnes bola po prvýkrát prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva.

Kontaktujte nás
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO