Preview: Ringmajandus: komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis lõplikult vastu uued eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta eesmärgiga vähendada plastist mereprügi

Ringmajandus: komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis lõplikult vastu uued eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta eesmärgiga vähendada plastist mereprügi

Euroopa Liidu Nõukogu võttis täna vastu komisjoni esitatud ulatuslikud meetmed, et vähendada mereprügi, mille allikaks on kümme Euroopa randadelt enim leitavat ühekordselt kasutatavat plasttoodet, samuti mahajäetud kalapüügivahendid ja hapniku toimel lagunev plast.

Vee korduskasutamine: komisjon pakub välja meetmed, millega muuta see põllumajandusmaa niisutamiseks lihtsamaks ja ohutumaks

Vee korduskasutamine: komisjon pakub välja meetmed, millega muuta see põllumajandusmaa niisutamiseks lihtsamaks ja ohutumaks

Komisjon teeb täna ettepaneku uute õigusnormide kohta, mille eesmärk on suurendada ja lihtsustada vee korduskasutamist ELis põllumajandusmaa niisutamiseks. Uued õigusnormid aitavad põllumajandustootjatel joogikõlbmatut reovett parimal viisil kasutada, leevendades veenappust ja kaitstes samal ajal keskkonda ja tarbijaid.

Ringmajandus: EList saab tänu uutele eeskirjadele jäätmekäitluse ja ringlussevõtu eestvedaja maailmas

Ringmajandus: EList saab tänu uutele eeskirjadele jäätmekäitluse ja ringlussevõtu eestvedaja maailmas

ELi liikmesriigid kiitsid täna ELi üldisema ringmajanduspoliitika raames heaks ulatuslikud meetmed, millega viiakse ELi jäätmealased õigusaktid vastavusse tuleviku vajadustega.

Plastijäätmed: Euroopa strateegia, mille eesmärk on kaitsta meie planeeti ja kodanikke ning laiendada ettevõtjate võimalusi

Plastijäätmed: Euroopa strateegia, mille eesmärk on kaitsta meie planeeti ja kodanikke ning laiendada ettevõtjate võimalusi

Täna vastuvõetud esimene kogu Euroopat hõlmav plastistrateegia on üks samm ringluspõhisemale majandusele üleminekul.

Kontakt
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO