Preview: Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja z zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjęcie przez Radę nowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w celu ograniczenia odpadów morskich z tworzyw sztucznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja z zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjęcie przez Radę nowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w celu ograniczenia odpadów morskich z tworzyw sztucznych

Rada UE przyjęła dziś ambitne środki zaproponowane przez Komisję w celu rozwiązania problemu odpadów morskich pochodzących z 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, a także z porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Komisja proponuje dziś nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody w UE do nawadniania w rolnictwie. Nowe przepisy pomogą rolnikom w jak najlepszym wykorzystaniu ścieków niezdatnych do picia. Przyczynią się również do niedoboru wody i ochrony środowiska oraz konsumentów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Dzięki nowym przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i recyklingu

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Dzięki nowym przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i recyklingu

Państwa członkowskie UE przyjęły dziś pakiet ambitnych środków, które mają dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów przyszłości, w ramach szerszej unijnej polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odpady z tworzyw sztucznych: europejska strategia na rzecz ochrony naszej planety, obrony naszych obywateli i wzmocnienia pozycji naszego przemysłu

Odpady z tworzyw sztucznych: europejska strategia na rzecz ochrony naszej planety, obrony naszych obywateli i wzmocnienia pozycji naszego przemysłu

Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Skontaktuj się z nami
Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO