Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie

Komisja proponuje dziś nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody w UE do nawadniania w rolnictwie. Nowe przepisy pomogą rolnikom w jak najlepszym wykorzystaniu ścieków niezdatnych do picia. Przyczynią się również do niedoboru wody i ochrony środowiska oraz konsumentów.

Poniedziałek, 28 maja 2018

Komisarz Karmenu Vella, odpowiedzialny za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo, powiedział: Dzisiejszy wniosek to korzyści dla wszystkich – nasi rolnicy będą mieli dostęp do zrównoważonej podaży wody do nawadniania upraw, konsumenci będą pewni, że produkty, które jedzą, są bezpieczne, a przedsiębiorstwa będą mieć większe możliwości rozwoju. Największym wygranym będzie środowisko, gdyż wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania naszym najcenniejszym zasobem – wodą.

Co proponuje Komisja?

  • Minimalne wymagania dotyczące ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych; wymagania te obejmują aspekty mikrobiologiczne (np. zawartość bakterii E. coli) oraz kwestie związane z monitorowaniem rutynowym i walidacyjnym. Dzięki minimalnym wymogom wodę odzyskiwaną zgodnie z nowymi przepisami będzie można bezpiecznie wykorzystywać do nawadniania.
  • Zarządzanie ryzykiem, które zagwarantuje, że wszelkie dodatkowe zagrożenia zostaną wyeliminowane i odzyskiwana woda będzie bezpieczna.
  • Większa przejrzystość. Społeczeństwo będzie miało dostęp do informacji w internecie na temat praktyk ponownego wykorzystywania wody w swoich państwach członkowskich.

Ponowne wykorzystanie wody w UE jest o wiele mniejsze, niż pozwalałby na to jego potencjał, mimo że do pozyskiwania i transportu wody słodkiej potrzeba więcej energii i rozwiązanie takie ma poważniejsze skutki dla środowiska. Ponadto całoroczny niedobór wody dotyka jedną trzecią terenów w Unii, a brak wody w dalszym ciągu stanowi poważny problem dla wielu państw członkowskich UE. Coraz bardziej nieprzewidywalne okoliczności pogodowe, w tym poważne susze, mogą również odbić się na ilości i jakości zasobów wody słodkiej. Nowe przepisy mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie oczyszczonej wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków komunalnych i zagwarantować niezawodne alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę. Dzięki nowym przepisom ścieki niezdatne do picia staną się użyteczne. Nowe źródło dostaw wody doprowadzi również do oszczędności dla gospodarki i środowiska.

Kontekst

Rozporządzenie proponowane przez Komisję ma na celu zmniejszenie niedoboru wody w UE w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki niemu oczyszczone ścieki przeznaczone do nawadniania w rolnictwie będą bezpieczne, co umożliwi ochronę obywateli i środowiska.

Wniosek ustawodawczy jest częścią programu prac Komisji na 2018 r. w związku z planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Uzupełnia on istniejące unijne ramy prawne dotyczące wody i środków spożywczych.

Wniosek uzupełnia również trwającą modernizację gospodarki europejskiej, wspólną politykę rolną i działania dotyczące zmiany klimatu. Ponadto przyczynia się do osiągnięcia przez UE celów zrównoważonego rozwoju ONZ (w szczególności celu 6 dotyczącego wody i infrastruktury sanitarnej). Wpisuje się także w proces przechodzenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest ważnym celem Komisji.

Dodatkowe informacje

Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie IP-18-3929_PL.pdf - 57 KB

Więcej materiałów i informacji można znaleźć w angielskiej wersji językowej komunikatu prasowego.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO