Water: Commissie stelt maatregelen voor om hergebruik in de landbouw veiliger en eenvoudiger te maken

Water: Commissie stelt maatregelen voor om hergebruik in de landbouw veiliger en eenvoudiger te maken

De Commissie stelt vandaag nieuwe regels voor om in de EU het hergebruik van water in de landbouw te bevorderen. De nieuwe regels helpen landbouwers optimaal gebruik te maken van niet-drinkbaar afvalwater, waarmee de waterschaarste wordt verlicht, terwijl tegelijkertijd mens en milieu worden beschermd.

Maandag 28 mei 2018

Commissaris Vella (Milieu, Maritieme Zaken en Visserij): "Bij dit voorstel zijn alle partijen gebaat: boeren krijgen toegang tot een duurzame bron van irrigatiewater, consumenten hebben de garantie dat de levensmiddelen veilig zijn en bedrijven krijgen nieuwe kansen. Maar de grote winnaar is het milieu, want door het voorstel wordt het water – onze meest waardevolle hulpbron – beter beheerd."

Wat stelt de Commissie voor?

  • Minimumvoorschriften voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater uit stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, die onder meer betrekking hebben op microbiologische aspecten (bv. hoeveelheid E. coli) en voorschriften voor routinematige monitoring en monitoring met het oog op validatie. Door minimumvoorschriften vast te stellen, wordt gewaarborgd dat het teruggewonnen water dat volgens de nieuwe regels is geproduceerd, veilig kan worden gebruikt voor irrigatie.
  • Risicobeheer om aanvullende gevaren op te sporen die moeten worden aangepakt om het water veilig te kunnen hergebruiken.
  • Meer transparantie. Burgers krijgen online toegang tot informatie over het hergebruik van water in hun lidstaat.

Momenteel wordt in de EU veel minder water hergebruikt dan zou kunnen, hoewel zoetwateronttrekking en -transport een veel groter milieueffect heeft en veel meer energie kost. Op een derde van het grondgebied van de EU heerst echter het hele jaar door waterschaarste. Dit blijft voor veel EU-lidstaten dan ook een belangrijke zorg. Het is bovendien waarschijnlijk dat de zoetwatervoorraden kleiner en van slechtere kwaliteit zullen worden door de steeds moeilijker voorspelbare weerpatronen, die bijvoorbeeld tot ernstige droogte kunnen leiden. De nieuwe regels zijn bedoeld om optimaal gebruik te maken van gezuiverd afvalwater uit stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, die een betrouwbare alternatieve watervoorziening moeten worden. Door het gebruik van niet-drinkbaar afvalwater mogelijk te maken, dragen de nieuwe regels ook bij tot het uitsparen van de economische en milieukosten die verbonden zijn aan de aanleg van nieuwe watervoorzieningen.

Achtergrond

De verordening die door de Commissie wordt voorgesteld, helpt, in het kader van de aanpassing aan klimaatverandering, de waterschaarste in de hele EU verlichten. De verordening zal garanderen dat het gezuiverde afvalwater dat voor landbouwirrigatie is bestemd, veilig is en dat mens en milieu worden beschermd.

Het voorstel maakt deel uit van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 als rechtstreekse follow-up van het Actieplan voor de circulaire economie, en vormt een aanvulling op het bestaande wettelijke kader van de EU voor water en levensmiddelen.

Het vormt een aanvulling op de lopende modernisering van de Europese economie, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de klimaatdoelstellingen en draagt ertoe bij dat de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling in de EU worden gehaald (met name doel 6, dat betrekking heeft op water en sanitaire voorzieningen). Het draagt bovendien bij tot de overgang naar een kringloopeconomie, een belangrijke doelstelling van de Commissie.

Meer informatie

Water: Commissie stelt maatregelen voor om hergebruik in de landbouw veiliger en eenvoudiger te maken IP-18-3929_NL.pdf - 53 KB

Voor meer materiaal en informatie kunt u de Engelstalige versie van dit persbericht raadplegen.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO