Recyklace vody: Komise navrhuje opatření k usnadnění zemědělského zavlažování a zvýšení jeho bezpečnosti

Recyklace vody: Komise navrhuje opatření k usnadnění zemědělského zavlažování a zvýšení jeho bezpečnosti

Komise dnes navrhuje nová pravidla na stimulaci a usnadnění opětovného využívání vody v EU k zemědělskému zavlažování. Nová pravidla pomohou zemědělcům využívat vyčištěnou odpadní vodu, zmírní nedostatek vody, sníží environmentální zátěž a zaručí přitom bezpečnost spotřebitelům.

Pondělí, 28. května 2018

Komisař Karmenu Vella odpovědný za oblast životního prostředí, námořní záležitosti a rybolov k návrhu uvedl: „Z tohoto návrhu budou mít prospěch všichni – evropští zemědělci budou mít přístup k udržitelným dodávkám vody k zavlažování, spotřebitelům zaručí, že produkty, které se jim dostanou na stůl, budou hygienicky nezávadné a pro naše podniky vytvoří nové příležitosti. Především pak prospěje životnímu prostředí, jelikož umožní lepší péči o vodu, která je naším nejcennějším přírodním zdrojem.“

Co Komise navrhuje?

  • Minimální požadavky na podmínky při opětovném používání vyčištěné odpadní vody z městských čistíren. Konkrétně se jedná o sledování mikrobiologické nezávadnosti (například množství bakterií E. coli) a požadavky na monitorování kvality. Stanovením minimálních požadavků se zaručí, že voda recyklovaná v souladu s novými pravidly bude bezpečná k zavlažování.
  • Řízení rizik, které zaručí, že se zohlední veškerá rizika, aby byla opětovně využívaná voda nezávadná.
  • Větší transparentnost: Veřejnost bude mít online přístup k informacím o tom, jak se recyklovaná voda v jejich členském státě používá.

Recyklace vody se v EU v současné době zdaleka nevyužívá tak, jak by mohla, přestože snižuje dopad na životní prostředí a přináší významné úspory energie, kterou je jinak třeba vynakládat na získávání a přepravu sladké vody. Třetina území EU navíc bojuje po celý rok s nedostatkem vody a tento problém zůstává aktuální pro řadu členských států EU. Nepředvídatelné počasí a dopady klimatických změn, jako jsou výrazná období sucha, budou mít pravděpodobně negativní dopad na objem a kvalitu sladkovodních zdrojů. Cílem nových pravidel je zaručit, že budeme moci optimálně využívat vyčištěnou vodu z městských čistíren odpadních vod, a získáme tak spolehlivý alternativní zdroj vody. Zavedením pravidel k zužitkování vyčištěné odpadní vody se také přispěje ke snížení hospodářských a environmentálních nákladů, které jsou se zajišťováním nových zdrojů vody spojeny.

Souvislosti

Návrhem nařízení Komise přispívá ke zmírnění nedostatku vody v EU v souvislosti s přizpůsobováním se změně klimatu. Návrh pomůže zajistit, aby vyčištěná odpadní voda určená k zemědělskému zavlažování byla bezpečná a bylo ochráněno jak zdraví občanů, tak životní prostředí.

Návrh je součástí pracovního programu Komise na rok 2018 v rámci provádění akčního plánu oběhového hospodářství a doplňuje stávající právní rámec EU týkající se vody a potravin.

Doplňuje probíhající modernizaci evropského hospodářství, opatření společné zemědělské politiky a úsilí v oblasti změny klimatu a přispívá v EU k dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN (zejména cíle 6: Voda a hygienická zařízení). Zapadá i do opatření realizovaných v rámci přechodu na oběhové hospodářství, který je důležitým cílem Evropské komise.

Další informace

Recyklace vody: Komise navrhuje opatření k usnadnění zemědělského zavlažování a zvýšení jeho bezpečnosti IP-18-3929_CS.pdf - 55 KB

Další materiály a informace najdete v anglické verzi této tiskové zprávy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO