Reutilizarea apei pentru irigații agricole: Comisia propune măsuri pentru a facilita recurgerea la această practică în condiții mai sigure

Reutilizarea apei pentru irigații agricole: Comisia propune măsuri pentru a facilita recurgerea la această practică în condiții mai sigure

Comisia propune astăzi noi norme care să stimuleze și să faciliteze reutilizarea apei în UE pentru irigații agricole. Noile norme vor ajuta fermierii să valorifice cel mai bine apele reziduale nepotabile, diminuând deficitul de apă și protejând, totodată, mediul și consumatorii.

Luni, 28 mai 2018

Comisarul Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Toată lumea are numai de câștigat de pe urma acestei propuneri — agricultorii noștri vor avea acces la o alimentare durabilă cu apă pentru irigații, consumatorii vor ști că produsele pe care le consumă sunt sigure, iar întreprinderile noastre vor descoperi noi oportunități. Însă cel mai mult va avea de câștigat mediul nostru înconjurător, întrucât propunerea contribuie la o mai bună gestionare a resurselor noastre cele mai prețioase, și anume apa.”

Ce propune Comisia?

  • Cerințe minime pentru reutilizarea apelor reziduale tratate provenind de la stațiile de epurare a apelor reziduale urbane, vizând elementele microbiologice (de exemplu, nivelurile de bacterii E. coli) și cerințe în materie de monitorizare permanentă și în vederea validării. Stabilirea unor cerințe minime va asigura faptul că apa recuperată produsă în conformitate cu noile norme va fi sigură pentru irigații.
  • Managementul riscurilor prin care trebuie să fie tratate orice eventuale pericole suplimentare pentru ca reutilizarea apei să se deruleze în condiții de siguranță.
  • O mai mare transparență. Publicul va avea acces la informații online cu privire la practica reutilizării apei aplicată în statul lor membru.

Reutilizarea apei este practicată astăzi în UE cu mult sub potențialul său, în pofida faptului că impactul asupra mediului și energia necesară pentru extragerea și transportul de apă dulce sunt mult mai semnificative. În plus, o treime din terenurile din UE suferă de stres hidric pe tot parcursul anului, iar deficitul de apă rămâne o preocupare serioasă pentru multe state membre. De asemenea, este probabil ca frecvența din ce în ce mai mare a apariției unor fenomene meteorologice imprevizibile, de exemplu secetele severe, să aibă consecințe negative atât asupra cantității, cât și asupra calității resurselor de apă dulce. Noile norme au scopul de a ne asigura că valorificăm în mod optim apele tratate provenite de la stațiile de epurare a apelor reziduale urbane, oferind o alternativă fiabilă de alimentare cu apă. Prin faptul că apelor reziduale nepotabile li se conferă o utilitate, noile norme vor contribui, de asemenea, la economisirea costurilor economice și de mediu legate de crearea unor noi infrastructuri de alimentare cu apă.

Context

Regulamentul propus de Comisie vizează reducerea deficitului de apă în întreaga UE, în contextul adaptării la schimbările climatice. Se va asigura, astfel, faptul că apele reziduale tratate destinate irigațiilor agricole sunt sigure, oferind, așadar, protecție cetățenilor și mediului înconjurător.

Propunerea face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2018, dând curs planului de acțiune al UE pentru economia circulară și venind în completarea cadrului juridic existent al UE privind apa și produsele alimentare.

Aceasta completează procesul în curs de modernizare a economiei europene, a politicii agricole comune și a ambițiilor în materie de schimbări climatice, contribuind, totodată, la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în UE (în special, obiectivul 6 privind apa curată și sanitația) și înscriindu-se pe traiectoria tranziției către o economie circulară, care este un obiectiv important al Comisiei.

Informații suplimentare

Reutilizarea apei pentru irigații agricole: Comisia propune măsuri pentru a facilita recurgerea la această practică în condiții mai sigure IP-18-3929_RO.pdf - 53 KB

Pentru mai multe materiale și informații, accesați versiunea în limba engleză a acestui comunicat de presă.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO