Ūdens resursu atkārtota izmantošana: Komisija ierosina pasākumus, lai atvieglotu un padarītu to drošāku lauksaimniecības irigācijas vajadzībām

Ūdens resursu atkārtota izmantošana: Komisija ierosina pasākumus, lai atvieglotu un padarītu to drošāku lauksaimniecības irigācijas vajadzībām

Šodien Komisija ierosina jaunus noteikumus, lai veicinātu un atvieglotu ūdens atkārtotu izmantošanu ES lauksaimniecības zemju apūdeņošanai. Jaunie noteikumi palīdzēs lauksaimniekiem optimāli izmantot dzeršanai nederīgos notekūdeņus, kā arī mazināt ūdens trūkumu, vienlaikus aizsargājot vidi un patērētājus.

Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

Komisārs Karmenu Vella, kas atbild par vides, jūrlietu un zivsaimniecības jautājumiem, norādīja: “Šis priekšlikums radīs tikai ieguvējus – mūsu lauksaimniekiem vajadzēs pieeju ilgtspējīgai irigācijas ūdens apgādei, patērētāji zinās, ka uzturā lietojamie produkti ir droši, un mums būs jaunas iespējas uzņēmējdarbībai. Lielākais ieguvējs no visa tā būs mūsu vide, jo priekšlikums palīdzēs labāk pārvaldīt mūsu visvērtīgāko resursu – ūdeni.”

Kāds ir Komisijas priekšlikums?

  • Tās ir minimālās prasības, kas ir vajadzīgas no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām iegūto attīrīto notekūdeņu atkārtotai izmantošanai un kas attiecas uz mikrobioloģiskiem elementiem (piemēram, E. coli baktēriju koncentrāciju) un monitoringa prasībām regulārajai un validēšanas uzraudzībai. Minimālo prasību noteikšana nodrošinās, ka ūdens, kas iegūts saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, būs drošs apūdeņošanai.
  • Tā ir riska pārvaldība visur, kur vien jānovērš papildu bīstamība, lai ūdens atkārtota izmantošana būtu droša.
  • Tā ir lielāka pārredzamība. Sabiedrībai būs iespēja iegūt informāciju tiešsaistē par ūdens atkārtotas izmantošanas praksi savā dalībvalstī.

Ūdens atkārtota izmantošana Eiropas Savienībā pašlaik ir krietni vien zem sava potenciāla, kaut arī ietekme uz vidi un enerģija, kas nepieciešama saldūdens iegūšanai un transportēšanai, ir daudz lielāka. Viena trešdaļa ES sauszemes cieš no ūdens nepietiekamības visu gadu, un ūdens trūkums joprojām ir būtiska problēma daudzām ES dalībvalstīm. Laikapstākļu neparedzamības palielināšanās, tostarp smagi sausuma periodi, var arī radīt negatīvas sekas uz saldūdens resursu kvantitāti un kvalitāti. Jauno noteikumu mērķis ir panākt, lai lietderīgāk izmantotu attīrītu ūdeni no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tādējādi nodrošinot uzticamu ūdens apgādes alternatīvu. Dzeršanai nederīgos notekūdeņus padarot citādi noderīgus, šie noteikumi palīdz arī ietaupīt ekonomiskās un vides izmaksas, kas saistītas ar jaunu ūdensapgādes ierīkošanu.

Priekšvēsture

Komisijas ierosinātās regulas mērķis ir mazināt ūdens trūkumu visā ES, ņemot vērā pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tā nodrošina to, ka attīrītie notekūdeņi, kas paredzēti lauksaimniecības zemju apūdeņošanai, ir droši un ka līdz ar to tiek aizsargāti iedzīvotāji un vide.

Šis priekšlikums ir daļa no Komisijas 2018. gada darba programmas, kas seko plānam par pāreju uz aprites ekonomiku, un papildina esošo ES tiesisko regulējumu par ūdeni un pārtiku.

Ar to tiek papildināta pašreizējā Eiropas ekonomikas modernizācija, kopējā lauksaimniecības politika un centieni saistībā ar klimata pārmaiņām, un tas palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ES, jo īpaši 6. mērķi (attiecībā uz ūdeni un sanitāriju), iekļaujoties pārejā uz aprites ekonomiku, kas ir svarīgs Komisijas mērķis.

Plašāka informācija

Ūdens resursu atkārtota izmantošana: Komisija ierosina pasākumus, lai atvieglotu un padarītu to drošāku lauksaimniecības irigācijas vajadzībām IP-18-3929_LV.pdf - 54 KB

Plašāku materiālu un informāciju lūdzu skatīt šī paziņojuma presei angļu valodas versijā.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO