Ponovna uporaba vode: Komisija predlaga ukrepe za lažje in varnejše namakanje v kmetijstvu

Ponovna uporaba vode: Komisija predlaga ukrepe za lažje in varnejše namakanje v kmetijstvu

Komisija danes predlaga nova pravila za spodbujanje lažje ponovne uporabe vode za namakanje v kmetijstvu. Nova pravila bodo kmetom omogočila, da kar najbolje izkoristijo nepitno odpadno vodo, kar bo prispevalo k odpravljanju pomanjkanja vode ter varstvu okolja in potrošnikov.

Ponedeljek, 28. maj 2018

Komisar Karmenu Vella, pristojen za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, je dejal: „Ta predlog bo prinesel koristi prav vsem. Naši kmetje bodo imeli dostop do trajnostne oskrbe z vodo za namakanje, naši potrošniki bodo vedeli, da so živila, ki jih uživajo, varna, naša podjetja pa bodo dobila nove priložnosti. Največjo korist pa bo imelo naše okolje, saj predlog prispeva k boljšemu upravljanju našega najdragocenejšega vira, vode.“

Kaj Komisija predlaga?

  • Minimalne zahteve za ponovno uporabo očiščene odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki vključujejo mikrobiološke elemente (npr. spremljanje ravni bakterije E. coli) ter zahteve glede rutinskega spremljanja in njegovega potrjevanja. Z določitvijo minimalnih zahtev se bo zagotovilo, da je predelana voda, pridobljena v skladu z novimi pravili, varna za namakanje;
  • obvladovanje tveganj z obravnavo vseh dodatnih nevarnosti, da bo ponovna uporaba vode varna;
  • večjo preglednost, in sicer bo imela javnost dostop do spletnih informacij o praksi ponovne uporabe vode v vseh državah članicah.

V EU je ogromno neizkoriščenega potenciala za ponovno uporabo vode, čeprav je okolju prijaznejša in zahteva manj energije kot črpanje in transport sladke vode. Poleg tega se tretjina kopnega v EU se skozi vse leto sooča z motnjami pri oskrbi z vodo, pomanjkanje vode pa je še vedno velika težava v številnih državah članicah EU. Čedalje bolj nepredvidljivi vremenski vzorci, vključno s hudimi sušami, bodo prav tako verjetno negativno vplivali na količino in tudi kakovost sladkovodnih virov. Cilj novih pravil je zagotoviti, da bomo kar najbolje izkoristili očiščeno vodo iz komunalnih čistilnih naprav in s tem ustvarili zanesljiv alternativni vir oskrbe z vodo. V skladu z novimi pravili bomo nepitno odpadno vodo koristno uporabili ter s tem prispevali k zmanjševanju gospodarskih in okoljskih stroškov, povezanih z vzpostavitvijo novih vodnih virov.

Ozadje

Cilj uredbe, ki jo predlaga Komisija, je odpraviti pomanjkanje vode po vsej EU kot prilagajanje na podnebne spremembe. Z njo bomo zagotovili, da bo očiščena odpadna voda, namenjena za namakanje v kmetijstvu, varna za državljane in okolje.

Predlog je del delovnega programa Komisije za leto 2018 kot odziv na akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo in prispeva k obstoječemu pravnemu okviru EU o vodi in živilih.

Dopolnjuje trenutno posodabljanje evropskega gospodarstva, skupne kmetijske politike in ambicij v zvezi s podnebnimi spremembami, prispeva k uresničevanju ciljev ZN za trajnostni razvoj v EU (zlasti cilja 6 o vodi in sanitarni ureditvi) ter je v skladu s prehodom na krožno gospodarstvo, ki je pomemben cilj Komisije.

Več informacij

Ponovna uporaba vode: Komisija predlaga ukrepe za lažje in varnejše namakanje v kmetijstvu IP-18-3929_SL.pdf - 53 KB

Za dodatno gradivo in informacije obiščite angleško različico tega sporočila za javnost.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO