Ponovna uporaba vode: Komisija predlaže mjere kako bi ponovna uporaba vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina postala lakša i sigurnija

Ponovna uporaba vode: Komisija predlaže mjere kako bi ponovna uporaba vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina postala lakša i sigurnija

Komisija danas predlaže nova pravila za poticanje i olakšavanje ponovne uporabe vode u EU-u za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Novim će se pravilima pomoći poljoprivrednicima da na najbolji način iskoriste otpadnu vodu koja nije za piće te na taj način pridonesu ublažavanju nestašice vode uz istodobnu zaštitu okoliša i potrošača.

Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Ovim su Prijedlogom svi na dobitku – naši će poljoprivrednici imati pristup održivoj opskrbi vodom za navodnjavanje, naši će potrošači znati da jedu proizvode koji su sigurni, a našim će se poduzećima otvoriti nove mogućnosti. Najviše će od svih profitirati okoliš jer se prijedlogom pridonosi boljem upravljanju našim najdragocjenijim resursom – vodom.”

Što Komisija predlaže?

  • Minimalne zahtjeve za ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, koji obuhvaćaju mikrobiološke elemente (na primjer, razine bakterije E. coli) te zahtjeve za rutinsko i validacijsko praćenje. Utvrđivanjem minimalnih zahtjeva jamčit će se da je pročišćena voda proizvedena u skladu s novim pravilima sigurna za navodnjavanje.
  • Upravljanje rizicima na temelju kojeg se moraju ukloniti sve dodatne opasnosti kako bi ponovna uporaba vode bila sigurna.
  • Povećanu transparentnost. Javnost će na internetu imati pristup informacijama o praksi ponovne uporabe vode u svojoj državi članici.

Ponovna uporaba vode u EU-u trenutačno je daleko od ostvarivanja svojeg potencijala, unatoč činjenici da su utjecaj na okoliš i energija potrebna za zahvaćanje i distribuciju slatke vode puno veći. Štoviše, trećina područja EU-a suočava se s problemima u opskrbi vodom tijekom cijele godine, a nestašica vode i dalje je važno pitanje za mnoge države članice EU-a. Sve nepredvidljiviji meteorološki uvjeti, uključujući velike suše, također će vjerojatno imati negativne posljedice na količinu i kvalitetu slatkovodnih resursa. Novim se pravilima nastoji osigurati da na najbolji način iskoristimo pročišćenu vodu iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda te na taj način omogućimo pouzdan alternativni način opskrbe vodom. Iskorištavanjem otpadne vode koja nije za piće kao novog načina opskrbe vodom pridonijet će se i ostvarivanju financijskih ušteda i koristi za okoliš.

Kontekst

Uredbom koju predlaže Komisija nastoji se ublažiti nestašica vode u cijelom EU-u u kontekstu prilagodbe na klimatske promjene. Njome će se osigurati da pročišćene otpadne vode namijenjene navodnjavanju poljoprivrednih površina budu sigurne, čime se pruža zaštita građanima i okolišu.

Prijedlog je dio programa rada Komisije za 2018. kojim se pruža odgovor na akcijski plan za kružno gospodarstvo te se njime upotpunjuju postojeći pravni okviri EU-a za vodu i prehrambene proizvode.

Njime se dopunjuje tekuća modernizacija europskog gospodarstva, Zajedničke poljoprivredne politike i nastojanja u području klimatskih promjena te se pridonosi postizanju ciljeva UN-a za održivi razvoj u EU-u (posebno 6. cilja o vodoopskrbi i odvodnji), a prijedlog se također uklapa u koncept prijelaza na kružno gospodarstvo, koji predstavlja važan cilj za Komisiju.

Dodatne informacije

Ponovna uporaba vode: Komisija predlaže mjere kako bi ponovna uporaba vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina postala lakša i sigurnija IP-18-3929_HR.pdf - 50 KB

  Više materijala i informacija potražite u engleskoj verziji ovog priopćenja za tisak.  

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO