Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

I dag föreslår kommissionen nya regler för att stimulera och underlätta återanvändning av vatten för jordbruksbevattning. De nya reglerna ska hjälpa bönderna att utnyttja icke-drickbart avloppsvatten, lindra vattenbristen och skydda miljön och konsumenterna.

Måndag 28 maj 2018

Alla vinner på det här förslaget: bönderna får en hållbar vattenförsörjning, konsumenterna vet att maten är säker och företagen upptäcker nya möjligheter, säger miljökommissionär Karmenu Vella. Den största vinnaren av alla är miljön, eftersom förslaget bidrar till en bättre förvaltning av vår värdefullaste tillgång – vattnet.

Vad föreslår kommissionen?

  • Minimikrav för återanvändning av renat avloppsvatten från reningsverk i städerna – kraven ska bland annat gälla förekomsten av E. coli-bakterier och rutinkontroller. Minimikraven ska se till att återvunnet vatten är säkert för jordbruksbevattning.
  • Krav på riskhantering för att identifiera eventuella ytterligare risker som måste åtgärdas för att vattnet ska vara säkert.
  • Ökad insyn. Allmänheten ska få tillgång till information på nätet om återanvändning av vatten.

Avloppsvattnet i EU återanvänds inte alls i den utsträckning som är möjlig, trots att miljöpåverkan och energiåtgången är mindre än för att utvinna och transportera färskvatten. En tredjedel av jordbruksmarken i EU har dessutom problem med vattenförsörjningen året runt och vattenbrist är ett stort problem i många EU-länder. Alltmer osäkra väderförhållanden, t.ex. svår torka, kan leda till minskad tillgång och kvalitet på färskvatten. De nya reglerna ska se till att vi använder renat avloppsvatten från reningsverk i städerna på bästa sätt. Det är i många fall ett bra alternativ till vattenförsörjning. Genom att använda icke-drickbart avloppsvatten slipper man både de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för att upprätta nya vattenförråd.

Bakgrund

Kommissionens förslag till förordning bidrar till att åtgärda vattenbristen i EU, som en åtgärd för klimatanpassning. Det ska se till att avloppsvatten avsett för jordbruksbevattning är säkert så att människor och miljö skyddas.

Förslaget ingår i kommissionens arbetsprogram för 2018 som en uppföljning av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och kompletterar EU:s lagstiftning om vatten och livsmedel.

Förslaget kompletterar också den pågående den pågående reformen av EU:s ekonomi, jordbrukspolitik och klimatarbete och bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (särskilt mål 6 om rent vatten och sanitet). Det är också ett led i övergången till en cirkulär ekonomi, som är ett viktigt mål för kommissionen.

Läs mer

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning IP-18-3929_SV.pdf - 42 KB

För mer material och information, besök den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO