Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Europeiska unionens råd antog i dag de ambitiösa åtgärder som EU-kommissionen föreslagit för att ta itu med problemen med marint skräp. Reglerna inriktas på de tio plastartiklar för engångsbruk som oftast flyter upp på europeiska stränder, övergivna fiskeredskap och plaster som kan brytas ned genom oxidation.

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

Återanvändning av vatten: Nya regler ska göra det enklare och säkrare att använda återanvänt vatten till jordbruksbevattning

I dag föreslår kommissionen nya regler för att stimulera och underlätta återanvändning av vatten för jordbruksbevattning. De nya reglerna ska hjälpa bönderna att utnyttja icke-drickbart avloppsvatten, lindra vattenbristen och skydda miljön och konsumenterna.

Den cirkulära ekonomin: Nya regler ska göra EU världsbäst på avfallshantering och återvinning

Den cirkulära ekonomin: Nya regler ska göra EU världsbäst på avfallshantering och återvinning

EU-länderna godkände idag ett antal långtgående åtgärder för att framtidssäkra EU:s avfallslagstiftning som ett led i den övergripande strategin för en cirkulär ekonomi.

Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Den första EU-strategin för plast, som antas idag, är en del av övergången till en mer cirkulär ekonomi.