Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį

Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį

Šiandien ES Taryba priėmė Komisijos pasiūlytas plataus užmojo priemones, kuriomis siekiama mažinti jūrų taršą 10-čia Europos paplūdimiuose dažniausiai randamų plastikinių gaminių, paliktais žvejybos įrankiais ir aerobiškai skaidžiu plastiku.

2019 m. gegužės 21 d.,antradienis

Taisyklėse dėl vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių skirtingiems gaminiams numatytos skirtingos priemonės. Žengdama šį žingsnį ES tampa kovos su jūros šiukšlinimu pasaulio lydere. Tokie vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kurių pakaitalų jau esama rinkoje, pavyzdžiui, valgymo įrankiai, lėkštės ir šiaudeliai, rinkoje bus uždrausti. Kitų gaminių atveju siekiama mažinti naudojimą (pvz., nustatant nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus), nustatyti projektavimo ir ženklinimo reikalavimus ir įpareigoti gamintojus tvarkyti atliekas bei finansuoti valymo operacijas.

Už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansasteigė: „Europos visuomenė vis labiau suvokia, kad būtina dėti visas pastangas, kad sustabdytume vandenynų taršą plastiku. Europos Sąjunga reaguoja į šį aiškų piliečių raginimą. Ėmėmės plataus užmojo veiksmų – nustatėme konkrečias priemones, kurios padės sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą. Šiandien priimtos naujos taisyklės ne tik padės apsaugoti žmonių sveikatą ir mūsų gamtinę aplinką, bet ir paskatins gaminti bei vartoti tvariau. Visi galime didžiuotis, kad Europa nustato naujus plataus užmojo standartus ir taip rodo pavyzdį visam pasauliui.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas pridūrė: „Šiuolaikinėje ekonomikoje turime mažinti plastiko šiukšlių kiekį ir perdirbti kuo daugiau panaudoto plastiko. Novatoriškesni ir tvaresni gamybos būdai atvers naujų galimybių Europos įmonėms, todėl jos taps konkurencingesnės, bus sukurta daugiau darbo vietų ir augs ekonomika. Įgyvendinus naująsias taisykles ne tik bus sumažinta tarša plastiku, bet ir Europos Sąjunga pirmaus pasaulyje tvaresnės plastiko politikos srityje ir tai padės mums toliau kurti žiedinę ekonomiką.“

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella„Plastikiniai šiaudeliai ar šakutės yra maži, tačiau gali pridaryti daug ilgalaikės žalos. Teisės aktas dėl vienkartinių plastikinių gaminių taikomas 70-čiai procentų jūrą teršiančių šiukšlių. Tai reiškia, kad jį įgyvendinus, iki 2030 m. turėtų būti išvengta žalos aplinkai už 22 mlrd. eurų. ES greitai ir efektyviai sureagavo į Komisijos pasiūlymą, pateiktą tik prieš metus. Apskritai šis teisės aktas – geriausios Europos teisėkūros pavyzdys: juo reaguojama į gyventojų lūkesčius, saugoma planeta bei jos gyventojai ir rodomas pavyzdys pasauliui.“

Naujosios taisyklės yra proporcingos ir sudarytos taip, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų. Tai reiškia, kad skirtingiems gaminiams bus taikomos skirtingos priemonės. Kas nustatoma naujomis taisyklėmis?

  • Draudimas prekiauti tam tikrais vienkartiniais plastikiniais gaminiais, kurių pakaitalų yra rinkoje, t. y., plastikiniais ausų krapštukais, vienkartiniais valgymo įrankiais, lėkštėmis, šiaudeliais, maišikliais, oro balionėlių lazdelėmis, taip pat gėrimų indeliais ir maisto bei gėrimų tara iš polistireninio putplasčio ir visais aerobiškai skaidaus plastiko gaminiais.
  • Iš plastiko pagamintos maisto taros ir gėrimų indelių naudojimo mažinimo priemonės ir specialaus tam tikrų produktų žymėjimo bei ženklinimo nuostatos.
  • Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, apimančios šiukšlių, pvz., cigarečių filtrų ir žvejybos įrankių atliekų, valymo operacijų išlaidas.
  • Tikslas, kad iki 2029 m. būtų atskirai surenkama 90 proc. plastikinių gėrimų butelių (iki 2025 m. – 77 proc.), nauji plastikinių butelių projektavimo reikalavimai, kad dangteliai liktų pritvirtinti prie butelio, ir tikslas, kad PET butelių sudėtyje nuo 2025 m. būtų 25 proc., o nuo 2030 m. – 30 proc. perdirbto plastiko. 

Tolesni veiksmai

Po šiandieninio Europos Sąjungos Tarybos sprendimo šie tekstai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Direktyva įsigalios praėjus 20-čiai dienų nuo šio paskelbimo. Tada valstybės narės turės per dvejus metus perkelti jos nuostatas į savo nacionalinę teisę.

Direktyvoje numatytų priemonių perkėlimo į nacionalinę teisę datos skiriasi:

  • draudimai ir ženklinimo įpareigojimai turės būti įgyvendinti per dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo.
  • Per 5 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo visų mažesnės kaip 3 litrų talpos gėrimų butelių dangteliai ir kamšteliai turės būti pritvirtinti prie butelio.
  • Papildomi didesnės gamintojų atsakomybės įsipareigojimai turės būti įgyvendinti, priklausomai nuo gaminio, 2023 m. sausio mėn. – 2024 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai faktai

Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva yra esminis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos Žiedinės ekonomikos veiksmų plano elementas ir dalis ES plastikų strategijos – išsamiausios pasaulio strategijos, kuria, atsižvelgiant į visą šios medžiagos gyvavimo ciklą, siekiama spręsti plastiko šiukšlių – kurios ne tik žalingos aplinkai, bet ir yra plastiko švaistymas – problemą ir remti pažangios, novatoriškos ir tvarios plastiko pramonės viziją.

Direktyva grindžiama panašiu metodu kaip sėkminga 2015 m. Plastikinių maišelių direktyva, padėjusi sparčiai pakeisti vartotojų elgesį. Naujosios priemonės duos naudos ne tik aplinkai, bet ir ekonomikai, pavyzdžiui:

  • į orą bus išmesta 3,4 mln. tonų teršalų mažiau (skaičiuojant CO2 ekvivalentu),
  • bus išvengta žalos aplinkai, kuri iki 2030 m. siektų 22 mlrd. eurų,
  • vartotojai sutaupys 6,5 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos

Priedas Direktyva dėl vienkartinių plastiko gaminių (santrauka ir pagrindiniai rezultatai)

2018 m. gruodžio 19 d. pranešimas spaudai. Komisija palankiai vertina plataus užmojo susitarimą dėl naujų taisyklių, skirtų mažinti jūras teršiančių šiukšlių kiekį

Pasiūlymo dėl vienkartinių plastikinių gaminių faktų suvestinė

Pasiūlymas dėl vienkartinių plastikinių gaminių

Klausimai ir atsakymai: Naujos ES taisyklės dėl vienkartinių plastikinių gaminių

Informacijos apie Plastikų strategiją suvestinės

Europos plastikų strategija

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys 

Komisija įsteigė Žiedinės ekonomikos plastikų aljansą

Kampanija „Būk pasirengęs keistis“

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai. Naujos ES taisyklės jūras teršiančių šiukšlių kiekiui mažinti IP-18-3927_LT.pdf - 72 KB Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį IP-19-2631_LT.pdf - 64 KB

 


Daugiau medžiagos ir informacijos rasite pranešime spaudai anglų k.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO