Oběhové hospodářství: Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích

Oběhové hospodářství: Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích

Rada Evropské unie dnes schválila ambiciózní návrh Komise, jak se vypořádat s odpadky tvořenými deseti nejčastějšími plastovými výrobky nacházenými v mořích a na evropských plážích, opuštěnými lovnými zařízeními a oxo-plasty.

úterý, 21. května 2019

Předpisy o plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních počítají s různými opatřeními podle druhu výrobku a staví EU celosvětově do čela boje proti odpadkům v moři. Bude tak zakázán prodej plastových výrobků na jedno použití, jako jsou příbory, tácky a brčka, pro něž existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. U ostatních produktů se bude klást důraz na omezení jejich používání, a sice snižováním spotřeby na úrovni členských států, formou požadavků na design a označování a zavedením povinností výrobců ohledně nakládání s odpady a odklízení odpadků.

„Společnost v Evropě si čím dál naléhavěji uvědomuje, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili znečišťování moří a oceánů plasty. Evropská unie tuto jasnou výzvu svých občanů slyší a rozhodla se postavit se k ní čelem. Výsledkem jsou konkrétní opatření k omezení spotřeby jednorázových plastů. Nové předpisy, které dnes Rada schválila, pomohou chránit životní prostředí i zdraví lidí a současně prosazovat udržitelnější způsoby produkce a spotřeby. Evropa nastavuje novou laťku vysoko, pro sebe i pro zbytek světa, a my bychom na ni měli být pyšní,“ prohlásil Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj.

Místopředseda Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, jej doplnil: „Moderní ekonomika musí omezit množství plastového odpadu, který produkuje, a převážnou část z něj recyklovat. Inovativnější a udržitelnější způsoby výroby přinesou podnikům nové příležitosti na poli konkurenceschopnosti, růstu a tvorby pracovních míst. Jakmile budou nové předpisy platit, nejenže pomohou řešit zamoření plasty, ale Evropská unie se se svou politikou udržitelnějšího nakládání s plasty ocitne celosvětově na špici a naše oběhové hospodářství pokročí vpřed.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella na závěr prohlásil: „Umělohmotná brčka a vidličky jsou sice malé, mohou však napáchat obrovské a dlouhodobé škody.Legislativa o jednorázových plastech se bude týkat 70 % plastových výrobků tvořících odpad v moři a předejde ekologickým škodám, které by nás jinak do roku 2030 stály 22 miliard eur. Návrh, který Komise předložila před pouhým rokem, přeměnila EU rychle a efektivně ve skutečnost. Celkově je to skvělá ukázka evropské legislativy – reaguje na poptávku lidí, přináší prospěch Zemi i jejím obyvatelům a jde zbytku světa příkladem.“

Nové předpisy jsou přiměřené a zacílené tak, aby dosáhly co nejlepších výsledků. Na různé výrobky se tak budou uplatňovat rozdílná opatření. Nové předpisy zavedou:

  • zákaz určitých plastových výrobků na jedno použití, k nimž na trhu existují alternativy: plastových vatových tyčinek, příborů, tácků, brček, míchátek, tyček k balónkům, kelímků a nádob na potraviny z expandovaného polystyrenu a všech výrobků z oxo-rozložitelných plastů,
  • opatření ke snížení spotřeby nádob na potraviny a nápojových kelímků z plastu a zvláštní značení a označování určitých výrobků,
  • rozšířenou odpovědnost výrobce, jež bude pokrývat náklady na odklízení odpadků a jež se bude vztahovat na výrobky, jako jsou tabákové filtry a lovná zařízení,
  • tříděný sběr až 90 % plastových lahví do roku 2029 (77 % do roku 2025) a požadavek, aby víčka byla navrhována tak, aby byla spojena s lahví, a dále, aby od roku 2025 PET lahve obsahovaly 25 % recyklovaných plastů a od roku 2030 všechny plastové lahve obsahovaly 30 % recyklovaných plastů. 

Další kroky

Po dnešním rozhodnutí Rady Evropské unie bude následovat zveřejnění textů v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení. Poté budou mít členské státy dva roky na to, aby legislativu provedly do svého vnitrostátního práva.

Pro provedení určitých opatření stanoví směrnice různé lhůty:

  • Zákazy a povinné značení musí být provedeny do dvou let od vstupu v platnost.
  • Víčka a uzávěry musí být ke všem nádobám na nápoje do tří litrů trvale připevněny do pěti let od vstupu směrnice v platnost.
  • Další povinnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců musí být v závislosti na druhu výrobku provedeny do ledna 2023 až 31. prosince 2024.

Souvislosti

Směrnice o plastech na jedno použití je základním prvkem akčního plánu Junckerovy Komise pro oběhové hospodářství a součástí evropské strategie pro plasty – nejkomplexnější strategie tohoto druhu na světě, která přistupuje k omezování nehospodárného a škodlivého plastového odpadu a naplňování vize inteligentní, inovativní a udržitelné výroby a zpracování plastů z hlediska životního cyklu různých materiálů.

Přístup této směrnice je podobný jako v případě úspěšné směrnice o plastových taškách z roku 2015, která vedla k rychlé změně chování spotřebitelů. Jakmile budou zavedena, budou nová opatření přínosem jak pro životního prostředí, tak pro ekonomiku. Pro ilustraci:

  • zamezí 3,4 milionu tun emisí ekvivalentu CO2,
  • zabrání škodám na životním prostředí, jejichž objem by do roku 2030 dosáhl ekvivalentu 22 miliard eur,
  • spotřebitelům ušetří podle odhadů 6,5 miliardy eur.

Další informace

Příloha: Směrnice o plastech na jedno použití (shrnutí a hlavní důsledky)

Tisková zpráva z 19. prosince 2018: Komise vítá ambiciózní dohodu o nových pravidlech k omezení množství odpadků v mořích

Informativní přehled o plastech na jedno použití

Plasty na jedno použití

Otázky a odpovědi: nová pravidla EU pro plasty na jedno použití

Informační přehledy o plastech

Evropská strategie pro plasty

Balíček týkající se oběhového hospodářství 

Komise zřizuje alianci pro plasty v oběhovém hospodářství

Kampaň „Be Ready to Change“

Plasty na jedno použití: nová pravidla EU omezí množství odpadků v mořích IP-18-3927_CS.pdf - 75 KB Oběhové hospodářství: Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích IP-19-2631_CS.pdf - 63 KB


Další materiály a informace najdete v anglické verzi této tiskové zprávy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO