Krožno gospodarstvo: Komisija pozdravlja dokončno sprejetje novih pravil o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo za zmanjšanje onesnaževanja morja s plastičnimi odpadki

Krožno gospodarstvo: Komisija pozdravlja dokončno sprejetje novih pravil o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo za zmanjšanje onesnaževanja morja s plastičnimi odpadki

Svet EU je danes sprejel ambiciozne ukrepe, ki jih je Komisija predlagala za obravnavo morskih odpadkov iz desetih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki se najpogosteje nabirajo na evropskih obalah, ter zapuščene ribolovne opreme in oksorazgradljive plastike.

Torek, 21. maj 2019

Pravila o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo in ribolovni opremi predvidevajo različne ukrepe, ki se uporabljajo za različne izdelke, in umeščajo EU v ospredje svetovnega boja proti onesnaževanju morja. Če so na voljo cenovno dostopne alternative, bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, na primer jedilni pribor, krožniki in slamice, na trgu prepovedani. Pri ostalih izdelkih je poudarek na omejevanju uporabe prek zmanjšanja potrošnje na nacionalni ravni, zahtevah glede zasnove in označevanja ter obveznostih proizvajalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim odstranjevanjem.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki je pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: „Evropska družba si vedno bolj želi storiti vse, kar je potrebno, za prenehanje onesnaževanja naših oceanov s plastiko. Evropska unija se odziva na ta jasen poziv naših državljank in državljanov. S sprejetjem konkretnih ukrepov za zmanjšanje potrošnje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo smo naredili ambiciozen korak naprej. Danes sprejeta nova pravila nam bodo pomagala pri varovanju zdravja ljudi in okolja, hkrati pa bodo spodbujala bolj trajnosten način proizvodnje in potrošnje. Vsi smo lahko ponosni, da Evropa postavlja nove in ambiciozne standarde, ki bodo utrli pot preostalemu svetu.“

Podpredsednik Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dodal: „V sodobnem gospodarstvu moramo zmanjšati količino plastičnih odpadkov in zagotoviti recikliranje večine uporabljenih plastičnih mas. Bolj inovativni in trajnostni načini proizvodnje bodo ustvarili nove priložnosti za evropska podjetja ter povečali njihovo konkurenčnost, rast in ustvarjanje delovnih mest. Ko se bodo nova pravila začela izvajati, ne bodo le reševala vprašanja onesnaževanja s plastiko, temveč bodo tudi zagotovila, da bo Evropska unija postala vodilna v svetu na področju trajnostne politike glede plastičnih izdelkov, s čimer bomo spodbudili naše krožno gospodarstvo.“

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je sklenil: „Plastične slamice ali vilice so majhni predmeti, vendar lahko povzročijo veliko in dolgotrajno škodo. Zakonodaja o plastiki za enkratno uporabo bo zajela 70 odstotkov predmetov, ki onesnažujejo morja, s čimer bo preprečila okoljsko škodo, ki bi sicer do leta 2030 stala 22 milijard evrov. EU se je hitro in uspešno odzvala na predlog, ki ga je Komisija predložila šele pred enim letom. Pod črto gre za evropsko zakonodajo v njeni najboljši obliki – odziva se na zahteve ljudstva, koristi planetu in njegovim prebivalcem ter je resnično vodilna na svetu.“

Nova pravila so sorazmerna in zasnovana tako, da bodo prinesla najboljše rezultate. To pomeni, da bodo v zvezi z različnimi proizvodi uporabljeni različni ukrepi. Nova pravila bodo uvedla:

  • prepoved nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, za katere na trgu obstajajo druge možnosti: vatiranih palčk, jedilnega pribora, krožnikov, slamic, mešalnih palčk, palic za balone, kozarcev, skodelic, posode za hrano in pijačo iz ekspandiranega polistirena ter vseh izdelkov iz oksorazgradljive plastike;
  • ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih posod za živila in kozarcev za pijače ter posebno označevanje nekaterih izdelkov;
  • sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev za kritje stroškov odstranjevanja odpadkov, ki se bodo uporabljale za izdelke, kot so cigaretni filtri in ribolovna oprema;
  • cilj 90-odstotnega ločenega zbiranja plastenk do leta 2029 (77 % do leta 2015) in zahtev za zasnovo, po katerih bodo morali biti pokrovčki povezani s plastenkami, ter cilj vključitve 25 % reciklirane plastike v plastenke iz PET od leta 2025 in 30 % v vse plastenke od leta 2030. 

Nadaljnji koraki

Današnjemu sklepu Sveta EU bo sledila objava besedil v Uradnem listu Evropske unije. Direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi. Države članice bodo nato imele na voljo dve leti časa, da jo prenesejo v nacionalno zakonodajo.

Direktiva ima različne roke za prenos v nacionalno zakonodajo v zvezi z nekaterimi ukrepi:

  • prepovedi in obveznosti označevanja bo treba začeti izvajati dve leti po začetku veljavnosti;
  • pokrovčki in zamaški bodo morali ostati povezani z vsemi posodami za pijače do prostornine treh litrov pet let po začetku veljavnosti te direktive;
  • dodatne obveznosti za razširjeno odgovornost proizvajalcev se bodo morale začeti izvajati med januarjem 2023 in 31. decembrom 2024, odvisno od izdelka.

Ozadje

Direktiva o plastiki za enkratno uporabo je bistven element akcijskega načrta za krožno gospodarstvoJunckerjeve Komisije in je del strategije EU za plastiko. To je najbolj celovita strategija na svetu, ki uporablja pristop življenjskega cikla, ki temelji na posameznih materialih, za obravnavo potratnega in škodljivega onesnaževanja s plastiko ter podporo viziji pametne, inovativne in trajnostne industrije plastičnih mas.

Pristop iz te direktive je podoben tistemu iz uspešne direktive o plastičnih vrečkah iz leta 2015, ki je prinesla hitre spremembe vedenja potrošnikov. Po začetku izvajanja bodo novi ukrepi prinesli tako okoljske kot gospodarske koristi, na primer:

  • preprečitev emisij ekvivalenta CO2 za 3,4 milijona ton,
  • preprečitev okoljske škode v višini 22 milijard evrov do leta 2030,
  • prihranek predvidoma 6,5 milijarde evrov za potrošnike.

Več informacij

Priloga: Direktiva o plastiki za enkratno uporabo (povzetek in glavni rezultati)

Sporočilo za medije z dne 19. decembra 2018: Komisija pozdravlja ambiciozni dogovor o novih pravilih za zmanjšanje morskih odpadkov

Informativni pregled v zvezi s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo

Predlog v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Vprašanja in odgovori: nova pravila EU o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo

Informativni pregledi o strategiji za plastiko

Evropska strategija za plastiko

Sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo 

Komisija ustanovila zavezništvo za krožno gospodarstvo na področju plastike

Kampanja „Bodi pripravljen na spremembo“

Plastični proizvodi za enkratno uporabo: nova pravila EU za zmanjšanje morskih odpadkov IP-18-3927_SL.pdf - 71 KB Krožno gospodarstvo: Komisija pozdravlja dokončno sprejetje novih pravil o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo za zmanjšanje onesnaževanja morja s plastičnimi odpadki IP-19-2631_SL.pdf - 60 KB

 


Za dodatno gradivo in informacije obiščite angleško različico tega sporočila za javnost.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO