Plastični odpadki: evropska strategija za varstvo planeta, obrambo naših državljanov in krepitev položaja naše industrije

Plastični odpadki: evropska strategija za varstvo planeta, obrambo naših državljanov in krepitev položaja naše industrije

Prva vseevropska strategija za plastiko, ki je bila sprejeta danes, je del prehoda na bolj krožno gospodarstvo.

Torek, 16. januar 2018

Varovala bo okolje pred onesnaževanjem s plastiko ter hkrati spodbujala rast in inovacije, pri čemer bo izzive preoblikovala v pozitivne ukrepe za prihodnost Evrope. Preoblikovanje načina zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU ima velik poslovni potencial in s prevzemom vodilnega položaja pri tem prehodu bomo ustvarili nove priložnosti za naložbe in delovna mesta. Po novih načrtih bo do leta 2030 vso plastično embalažo na trgu EU mogoče reciklirati, potrošnja plastike za enkratno uporabo bo manjša, namerna uporaba mikroplastike pa bo omejena.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: „Če ne bomo spremenili načina proizvodnje in uporabe plastike, bo do leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Preprečiti moramo, da bi plastika prišla v vodo, hrano in celo naše telo. Edina dolgoročna rešitev je zmanjšanje količine plastičnih odpadkov z večjo reciklažo in ponovno uporabo plastike. Ta izziv morajo državljani, industrija in vlade reševati skupaj. S strategijo EU za plastiko spodbujamo tudi nov in bolj krožni poslovni model. Vlagati moramo v nove inovativne tehnologije, ki prispevajo k varstvu naših državljanov in okolja ter obenem ohranjajo našo industrijo konkurenčno.“

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, pa je dejal: „S strategijo za plastiko polagamo temelje za novo krožno gospodarstvo na področju plastike in spodbujamo naložbe za njegovo uresničitev. To bo pripomoglo k zmanjšanju onesnaženosti kopnega, zraka in morja s plastiko, obenem pa bo prineslo nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in visokokakovostna delovna mesta. Evropska industrija bo dobila veliko priložnost, da si pridobi svetovni vodilni položaj na področju novih tehnologij in materialov. Potrošniki pa bodo lahko sprejemali ozaveščene odločitve v korist okolja. To bo prineslo koristi resnično vsem stranem.

Evropejci vsako leto ustvarimo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih se manj kot 30 % zbere za recikliranje. 85 % odpadkov na plažah po svetu je plastičnih. Plastika se znajde celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka na naše zdravje. Nova vseevropska strategija za plastiko bo na podlagi preteklega dela Komisije neposredno reševala ta problem.

Strategija za plastiko, ki je bila sprejeta danes, bo spremenila način zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU. Plastika se prepogosto proizvaja, uporablja in odlaga na način, ki ne izkorišča gospodarskih prednosti bolj krožnega pristopa. To škoduje okolju. Naš namen je varovati okolje in obenem položiti temelje za novo gospodarstvo na področju plastike, v katerem bi zasnova in proizvodnja v celoti upoštevali potrebe po ponovni uporabi, popravilu in reciklaži ter v katerem bi se razvijali bolj trajnostni materiali.

Evropa ima najboljše izhodišče za prevzem vodilnega položaja pri tem prehodu. Ta pristop bo prinesel nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest. Komisija je s strategijo za plastiko sprejela okvir za spremljanje, ki ga sestavlja deset ključnih kazalnikov, ki obsegajo vse faze življenjskega cikla in bodo merilo za napredek pri prizadevanjih za prehod na krožno gospodarstvo na ravni EU in nacionalni ravni.

Evropska unija bo na podlagi nove strategije:

  • dosegla, da bo reciklaža koristna za podjetja: Oblikovani bodo novi predpisi o embalaži, da bi se izboljšale možnosti za reciklažo plastike, ki se uporablja na trgu, in povečalo povpraševanje po reciklirani plastiki. Ob večjem zbiranju plastike bi bilo treba vzpostaviti izboljšane in okrepljene zmogljivosti za reciklažo ter boljši in standardiziran sistem za ločeno zbiranje in sortiranje odpadkov po vsej EU. S tem bi prihranili okoli sto eurov na zbrano tono. Prav tako bi zagotovili večjo dodano vrednost za konkurenčnejšo in odpornejšo industrijo plastike.
  • omejila količino plastičnih odpadkov: Z evropsko zakonodajo smo v več državah članicah že dosegli znatno zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Novi načrti bodo usmerjeni v druge plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje. Podpirali bodo nacionalne kampanje ozaveščanja in določali področje uporabe novih predpisov, ki bi veljali za celotno EU in katerih sprejetje bi se predlagalo leta 2018 na podlagi posvetovanja z deležniki in predloženih dokazov. Poleg tega bo Komisija sprejela ukrepe za omejitev uporabe mikroplastike v proizvodih ter določitev oznak za biološko razgradljivo plastiko in plastiko, ki jo je mogoče kompostirati.
  • zaustavila onesnaževanje na morju: Novi predpisi o pristaniških sprejemnih zmogljivostih bodo obravnavali morske odpadke na morju z ukrepi, s katerimi bomo zagotovili, da se odpadki, ki nastajajo na ladjah ali se zajamejo na morju, ne bi puščali v morju, temveč bi se dostavili na kopno in ustrezno odložili. Vključeni so tudi ukrepi za zmanjšanje upravne obremenitve za pristanišča, ladje in pristojne organe.
  • spodbujala naložbe in inovacije: Komisija bo nacionalnim organom in evropskim podjetjem zagotovila smernice o tem, kako zmanjšati plastične odpadke pri viru. Za inovacije bo na voljo okrepljena podpora, saj bo razvoju pametnejših plastičnih materialov, ki jih je mogoče bolje reciklirati, namenjenih dodatnih sto milijonov evrov, da bi recikliranje postalo učinkovitejše ter bi lahko sledili nevarnim snovem in onesnaževalom in jih odstranjevali iz reciklirane plastike.
  • spodbudila spremembe po vsem svetu: Ker se Evropska unija zaveda svoje odgovornosti, bomo prav tako sodelovali s partnerji po vsem svetu, da bi našli rešitve na svetovni ravni in razvili mednarodne standarde. Še naprej si bomo prizadevali, da bi podpirali druge, kot npr. pri sanaciji reke Ganges v Indiji.

Nadaljnji koraki

Danes predstavljena nova direktiva o pristaniških sprejemnih zmogljivostih bo zdaj predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje.

Komisija bo v skladu z zahtevami za boljšo pripravo zakonodaje pozneje leta 2018 predložila predlog o plastiki za enkratno uporabo.

Deležniki lahko do 12. februarja 2018 prispevajo k javnemu posvetovanju.

Komisija bo začela revidirati direktivo o embalaži in odpadni embalaži in namerava leta 2019 izdati smernice o ločenem zbiranju in sortiranju odpadkov.

Celoten seznam ukrepov in njihov časovni načrt je na voljo v prilogi k strategiji za plastiko tukaj.

Ozadje

V duhu svežnja o krožnem gospodarstvu iz leta 2015 je strategijo za plastiko pripravila ožja projektna skupina, ki jo sestavljajo prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans, podpredsednik Komisije Jyrki Katainen ter komisarja Karmenu Vella in Elżbieta Bieńkowska. Pri njeni pripravi je sodelovalo še mnogo drugih komisarjev, s pomočjo katerih so bila opredeljena najučinkovitejša orodja, ki pokrivajo širok nabor področij politike.

Pobude, ki jih je danes sprejel kolegij komisarjev, so:

  • sporočilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu,
  • sporočilo o stičišču med kemikalijami, proizvodi in odpadki,
  • okvir za spremljanje krožnega gospodarstva,
  • nova direktiva o pristaniških sprejemnih zmogljivostih.

Pobude dopolnjujeta poročilo o kritičnih surovinah in poročilo o okso-plastiki.

Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela ambiciozen sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo, katerega del so tudi današnji ukrepi.

Strategija za plastiko bo znatno prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

EU je že sprejela pomembne ukrepe z določitvijo zahteve, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk ter spremljanje in zmanjšanje količine morskih odpadkov.

Obeta se razvoj inovativne krožne industrije plastike po vsem svetu.

Več informacij

MPEG-DASH Playground MPEG-DASH Playground Plastični odpadki: evropska strategija za varstvo planeta, obrambo naših državljanov in krepitev položaja naše industrije IP-18-5_SL.pdf - 64 KB

Za dodatno gradivo in informacije obiščite angleško različico tega sporočila za javnost.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO