Ekonomija Ċirkolari: Il-Kummissjoni tilqa' l-adozzjoni finali mill-Kunsill ta' regoli ġodda dwar il-plastik li jintuża darba biss sabiex jitnaqqas l-iskart tal-plastik fil-baħar

Ekonomija Ċirkolari: Il-Kummissjoni tilqa' l-adozzjoni finali mill-Kunsill ta' regoli ġodda dwar il-plastik li jintuża darba biss sabiex jitnaqqas l-iskart tal-plastik fil-baħar

Il-Kunsill tal-UE llum adotta l-miżuri ambizzjużi proposti mill-Kummissjoni biex jiġi indirizzat l-iskart fil-baħar li ġej mill-għaxar prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss u li jinstabu l-aktar sikwit fil-bajjiet Ewropej, kif ukoll mill-irkaptu tas-sajd abbandunat u mill-plastik ossodegradabbli.

Użu mill-ġdid tal-ilma: Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex l-użu mill-ġdid tal-ilma jkun iktar faċli u sikur għall-irrigazzjoni agrikola

Użu mill-ġdid tal-ilma: Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex l-użu mill-ġdid tal-ilma jkun iktar faċli u sikur għall-irrigazzjoni agrikola

Illum, il-Kummissjoni pproponiet regoli ġodda biex tistimula u tiffaċilita l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-UE għall-irrigazzjoni agrikola. Ir-regoli l-ġodda se jgħinu lill-bdiewa jagħmlu l-aħjar użu tal-ilma mormi li mhux tajjeb għax-xorb, itaffu l-iskarsezza tal-ilma filwaqt li jipproteġu lill-ambjent u lill-konsumaturi.

Ekonomija Ċirkolari: Ir-regoli ġodda dwar l-iskart se jpoġġu lill-UE minn ta' quddiem fil-livell globali għall-immaniġġjar tal-iskart u r-riċiklaġġ

Ekonomija Ċirkolari: Ir-regoli ġodda dwar l-iskart se jpoġġu lill-UE minn ta' quddiem fil-livell globali għall-immaniġġjar tal-iskart u r-riċiklaġġ

Illum, bħala parti mill-politika usa' tal-UE dwar l-ekonomija ċirkolari, l-Istati Membri tal-UE approvaw sett ta' miżuri ambizzjużi biex il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart tkun adegwata għall-futur.

L-Iskart tal-Plastik: strateġija Ewropea biex inħarsu l-pjaneta, niddefendu ċ-ċittadini tagħna u nsaħħu l-industriji tagħna

L-Iskart tal-Plastik: strateġija Ewropea biex inħarsu l-pjaneta, niddefendu ċ-ċittadini tagħna u nsaħħu l-industriji tagħna

L-ewwel strateġija għall-Ewropa kollha dwar il-plastik, li ġiet adottata llum, hija parti mit-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari.