Economia circulară: odată cu noile norme, UE va deveni lider mondial în gestionarea și reciclarea deșeurilor

Economia circulară: odată cu noile norme, UE va deveni lider mondial în gestionarea și reciclarea deșeurilor

Astăzi, statele membre ale UE au aprobat un set de măsuri ambițioase pentru ca legislația UE în materie de deșeuri să fie adecvată pentru viitor, ca parte a politicii UE mai ample privind economia circulară.

Marți, 22 mai 2018

Noile norme - bazate pe propunerile Comisiei din cadrul pachetului legislativ referitor la economia circulară prezentat în decembrie 2015 - vor contribui la prevenirea generării de deșeuri și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite creșterea semnificativă a ratei de reciclare a deșeurilor municipale și a deșeurilor de ambalaje. Treptat, se va elimina depozitarea deșeurilor și va fi promovată utilizarea de instrumente economice, cum ar fi schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Noile norme consolidează „ierarhia deșeurilor”, cu alte cuvinte, statele membre sunt obligate să ia măsuri specifice pentru a privilegia mai degrabă prevenirea, reutilizarea și reciclarea decât depozitarea și incinerarea, pentru a ne menține pe calea către o economie circulară.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Aprobarea finală de către Consiliu a noilor norme UE în materie de deșeuri marchează un moment important pentru economia circulară în Europa. Noile obiective de reciclare și de depozitare stabilesc o traiectorie credibilă și ambițioasă pentru o mai bună gestionare a deșeurilor în Europa. În prezent, principala noastră sarcină este de a ne asigura că promisiunile avansate în cadrul acestui pachet de măsuri privind deșeurile se materializează. Comisia va face tot posibilul pentru ca noua legislație să producă rezultate tangibile.”

Inițial, Comisia a prezentat în 2014 o serie de propuneri privind noi norme în materie de deșeuri, însă acestea au fost retrase și înlocuite în decembrie 2015 cu alte propuneri, mai circulare și mai ambițioase, în cadrul agendei pentru o economie circulară a Comisiei Juncker. Aceste propuneri au fost ulterior adoptate și acum fac parte din reglementarea UE.

Noile norme adoptate astăzi reprezintă cea mai modernă legislație în materie de deșeuri la nivel mondial, UE fiind un exemplu demn de urmat.

Detalii cu privire la noile norme referitoare la deșeuri:

Obiective privind reciclarea deșeurilor municipale:

Până în 2025

55 %

Până în 2030

60 %

Până în 2035

65 %

În plus, normele mai stricte pentru calcularea ratelor de reciclare vor contribui la o mai bună monitorizare a progresului real către economia circulară.

Noi obiective privind reciclarea deșeurilor de ambalaje:

Până în 2025

 • Toate - 65 %
 • Materiale plastice - 50 %
 • Lemn - 25 %
 • Metale feroase - 70 %
 • Aluminiu - 50 %
 • Sticlă - 70 %
 • Hârtie și carton - 75 %

Până în 2030

 • Toate - 70 %
 • Materiale plastice - 55 %
 • Lemn - 30 %
 • Metale feroase - 80 %
 • Aluminiu - 60 %
 • Sticlă - 75 %
 • Hârtie și carton - 85 %

Colectarea separată

Pornind de la obligația existentă de colectare separată pentru hârtie și carton, sticlă, metale și materiale plastice, noile norme în domeniu vor spori calitatea materiilor prime secundare și utilizarea lor: deșeurile menajere periculoase vor trebui să fie colectate separat până în 2022, deșeurile biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025.

Eliminarea treptată a depozitării deșeurilor

Depozitarea deșeurilor nu are niciun sens într-o economie circulară și poate polua apa, solul și aerul. Până în 2035, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite trebuie redus până la cel mult 10 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

Stimulente

Noua legislație prevede utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor economice eficace și a altor măsuri de sprijinire a ierarhiei deșeurilor. Producătorii ocupă un rol important în această tranziție, ei devenind responsabili pentru produsele lor atunci când acestea se transformă în deșeuri. Noile cerințe pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor vor conduce la îmbunătățirea performanțelor și a guvernanței lor. În plus, până în 2024, vor trebui stabilite scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele.

Prevenire

Noua legislație va pune un accent deosebit pe prevenirea generării de deșeuri și va introduce obiective importante pentru reducerea risipei de alimente în UE și limitarea deșeurilor marine, pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în aceste domenii.

Etapele următoare

Noile norme vor intra în vigoare după 20 de zile de la data publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

Ca parte a Planului de acțiune privind economia circulară, Comisia Europeană a adoptat, la 2 decembrie 2015, un pachet de propuneri legislative privind deșeurileLa 18 decembrie 2017, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu privind cele patru propuneri legislative ale Comisiei. Parlamentul European a aprobat acordul în sesiunea plenară din aprilie 2018.

În ultimele două decenii, multe state membre au realizat progrese în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor stabilită de UE. În 1995, în UE, în medie 64 % din deșeurile municipale au fost depozitate. În 2000, vorbim de 55 %, în timp ce rata medie de reciclare era de 25 %. În 2016, rata de depozitare a deșeurilor menajere la nivelul UE a scăzut la 24 %, iar rata de reciclare a crescut la 46 %. Însă mai persistă încă o serie de probleme și diferențe mari între statele membre. În 2016, zece state membre încă mai stocau în depozite peste 50 % din deșeurile lor menajere, iar șase dintre acestea au incinerat 40 % sau mai mult.

Informații suplimentare

Pentru detalii, citiți textul noilor directive.

Economia circulară: odată cu noile norme, UE va deveni lider mondial în gestionarea și reciclarea deșeurilor IP-18-3846_RO.pdf - 52 KB CADRU DE MONITORIZARE DEDICAT ECONOMIEI CIRCULARE CE Monitoring Framework__Romania_RO.pdf - 222 KB LEGISLAȚIA PRIVIND ECONOMIA CIRCULARĂ, SUBSTANȚELE CHIMICE, PRODUSELE ȘI DEȘEURILE Interface_Factsheet_RO.pdf - 971 KB Schimbarea modului în care utilizăm materialele plastice SUP factsheet RO.pdf - 2 MB Gestionarea și reciclarea deșeurilor: Consiliul adoptă noi norme ro.pdf - 45 KB Economia circulară: Comisia salută adoptarea finală de către Consiliu a noilor norme privind articolele din plastic de unică folosință care vizează reducerea deșeurilor marine din plastic IP-19-2631_RO.pdf - 62 KB Articole din plastic de unică folosință: Comisia salută acordul ambițios cu privire la noile norme pentru reducerea deșeurilor marine IP-18-6867_RO.pdf - 62 KB

Pentru mai multe materiale și informații, accesați versiunea în limba engleză a acestui comunicat de presă.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO