Kružno gospodarstvo: zahvaljujući novim pravilima EU će postati globalni predvodnik u području gospodarenja otpadom i recikliranja

Kružno gospodarstvo: zahvaljujući novim pravilima EU će postati globalni predvodnik u području gospodarenja otpadom i recikliranja

Države članice EU-a danas su odobrile niz ambicioznih mjera kojima se zakonodavstvo EU-a o otpadu prilagođava budućnosti u okviru šire politike EU-a o kružnom gospodarstvu.

Utorak, 22. svibnja 2018.

Novim pravilima, koja se temelje na prijedlozima Komisije u okviru paketa o kružnom gospodarstvu koji je predstavljen u prosincu 2015., pridonijet će se sprečavanju nastanka otpada, a u situacijama u kojima to nije moguće znatno povećati recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada. Postupno će se ukinuti odlaganje otpada te će se promicati uporaba gospodarskih instrumenata kao što je plan proširene odgovornosti proizvođača. Novim zakonodavstvom pojačava se „hijerarhija otpada”, tj. od država se članica zahtijeva da poduzmu konkretne mjere kako bi se dala prednost sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi i recikliranju umjesto odlaganju i spaljivanju. Tim mjerama ostvaruje se kružno gospodarstvo.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Konačno odobrenje novih pravila EU-a o otpadu u Vijeću važan je trenutak za kružno gospodarstvo u Europi. Novi ciljevi u pogledu recikliranja i odlaganja otpada realističan su i ambiciozan plan za bolje gospodarenje otpadom u Europi. Sada je naša glavna zadaća osigurati ispunjenje obećanja iz paketa o otpadu. Komisija će učiniti sve što može kako bi pružila potporu državama članicama i kako bi se novo zakonodavstvo provelo na terenu.

Komisija je izvorno predstavila prijedloge novih pravila o otpadu 2014. no oni su povučeni u prosincu 2015. i zamijenjeni bolje osmišljenim i ambicioznijim prijedlozima s više fokusa na kružno gospodarstvo u okviru plana Junckerove komisije za kružno gospodarstvo. Ti su prijedlozi doneseni i sada su dio pravila EU-a.

Danas donesena pravila najsuvremenije su zakonodavstvo o otpadu u svijetu, čime EU daje primjer drugima.

Pojedinosti o novim pravilima o otpadu:

Ciljevi u pogledu recikliranja komunalnog otpada:

do 2025.

 • 55 %

do 2030.

 • 60 %

do 2035.

 • 65 %

Osim toga, strožim pravilima za izračunavanje stopa recikliranja omogućit će se bolje praćenje stvarnog napretka prema kružnom gospodarstvu.

Novi ciljevi u pogledu recikliranja ambalažnog otpada:

do 2025.

 • sva ambalaža - 65 %
 • plastična ambalaža - 50 %
 • drvna ambalaža - 25 %
 • željezni metali - 70 %
 • aluminij - 50 %
 • staklo - 70 %
 • papir i karton - 75 %

do 2030.

 • sva ambalaža - 70 %
 • plastična ambalaža - 55 %
 • drvna ambalaža - 30 %
 • željezni metali - 80 %
 • aluminij - 60 %
 • staklo - 75 %
 • papir i karton - 85 %

Odvojeno prikupljanje

Na temelju postojeće obveze odvojenog prikupljanja papira i kartona, stakla, metala i plastične ambalaže, novim pravilima o odvojenom prikupljanju unaprijedit će se kvaliteta sekundarnih sirovina i njihova uporaba: opasan otpad iz kućanstava morat će se prikupljati odvojeno do 2022., biološki otpad do 2023., a tekstil do 2025.

Postupno ukidanje odlaganja otpada na odlagališta

Odlaganje otpada nema smisla u kružnom gospodarstvu i može dovesti do onečišćenja vode, tla i zraka. Do 2035. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta mora biti 10 % ili manje ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

Poticaji

U novom zakonodavstvu predviđena je šira uporaba djelotvornih gospodarskih instrumenata i drugih mjera za potporu hijerarhiji otpada. Proizvođači imaju važnu ulogu u tom prijelazu – bit će odgovorni za svoje proizvode nakon što postanu otpad. Novim zahtjevima za programe proširene odgovornosti proizvođača poboljšat će se upravljanje tim programima i njihovi rezultati. Osim toga, do 2024. treba uspostaviti obvezne programe proširene odgovornosti proizvođača za svu ambalažu.

Prevencija

U novom zakonodavstvu posebna se pažnja pridaje sprečavanju nastanka otpada, a uvode se i važni ciljevi u pogledu rasipanja hrane u EU-u te zaustavljanja morskog otpada kako bi se pridonijelo ostvarivanju ciljeva UN-a za održivi razvoj u tim područjima.

Sljedeći koraci

Nova pravila stupit će na snagu 20 dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Kontekst

Europska komisija donijela je 2. prosinca 2015. paket zakonodavnih prijedloga o otpadu u okviru svojeg akcijskog plana za kružno gospodarstvo.Privremeni dogovor sa suzakonodavcima o četiri zakonodavna prijedloga Komisije postignut je 18. prosinca 2017. Europski parlament podržao je dogovor na svojoj plenarnoj sjednici u travnju 2018.

Tijekom protekla dva desetljeća mnoge države članice postupno su unaprijedile svoje gospodarenje otpadom u skladu s hijerarhijom otpada EU-a. Godine 1995. na odlagališta se odlagalo u prosjeku 64 % komunalnog otpada u EU-u. Taj je prosjek 2000. smanjen na 55 % , a prosječna stopa recikliranja iznosila je 25 %. Ukupno odlaganje otpada iz kućanstava u EU-u smanjilo se 2016. na 24 % , dok se stopa recikliranja povećala na 46 %. Međutim, preostaju izazovi i velike razlike među državama članicama. Deset država članica odlagalo je 2016. više od 50 % svojeg otpada iz kućanstava , a šest ih je spaljivalo 40 % ili više.

Dodatne informacije

Tekst novih direktiva dostupan je ovdje.

Države članice EU-a danas su odobrile niz ambicioznih mjera kojima se zakonodavstvo EU-a o otpadu prilagođava budućnosti u okviru šire politike EU-a o kružnom gospodarstvu IP-18-3846_HR.pdf - 58 KB Promjena načina na koji upotrebljavamo plastiku SUP Factsheet HR.pdf - 203 KB Gospodarenje otpadom i recikliranje: Vijeće donijelo nova pravila hr.pdf - 45 KB Plastika za jednokratnu upotrebu: Komisija pozdravlja ambiciozan dogovor o novim pravilima za smanjenje količine otpada u moru IP-18-6867_HR.pdf - 60 KB Kružno gospodarstvo: Nova pravila o plastici za jednokratnu uporabu radi smanjenja količine plastičnog smeća u moru IP-19-2631_HR.pdf - 61 KB

Više materijala i informacija potražite u engleskoj verziji ovog priopćenja za tisak.  

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO