Körforgásos gazdaság: Az új szabályok révén az EU globális szinten élenjáróvá válik a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén

Körforgásos gazdaság: Az új szabályok révén az EU globális szinten élenjáróvá válik a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén

A mai napon az uniós tagállamok ambiciózus intézkedéseket fogadtak el annak érdekében, hogy a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok az EU szélesebb körű körforgásos gazdaságpolitikájának részeként megfeleljenek a jövőbeli kihívásoknak.

2018. május 22., kedd

Az új szabályok – amelyek a Bizottság 2015 decemberében benyújtott, a körforgásos gazdaságról szóló csomag részét képező javaslatain alapulnak – elősegítik a hulladékképződés megelőzését, ahol pedig ez nem lehetséges, jelentősen fokozzák a települési hulladék és a csomagolási hulladék újrafeldolgozását. Ezen túlmenően fokozatosan felszámolják a hulladéklerakást és ösztönzik a gazdasági eszközök – mint például a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek – használatát. Az új szabályozás megerősíti a „hulladékhierarchiát” vagyis előírja a tagállamok számára a hulladéklerakással és a hulladékégetéssel szemben a megelőzés, az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás előtérbe helyezéséhez szükséges konkrét intézkedések meghozatalát, ezáltal megvalósítva a körforgásos gazdaságot.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A hulladékokkal kapcsolatos új uniós szabályok Tanács általi végleges jóváhagyása fontos pillanat az európai körforgásos gazdaság számára. Az új újrafeldolgozási és hulladéklerakási célkitűzések hiteles és ambiciózus utat jelölnek ki a jobb hulladékgazdálkodás számára Európában. Fő feladatunk most annak biztosítása, hogy az e hulladékgazdálkodási csomagban foglalt ígéretek a gyakorlatban megvalósításra kerüljenek. A Bizottság mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az új jogalkotás a gyakorlatban is megvalósuljon.”

A Bizottság eredetileg 2014-ben nyújtott be javaslatokat a hulladékokkal kapcsolatos új szabályokra, amelyeket visszavontak, és 2015 decemberében jobban tervezett, körforgásosabb jellegű és ambiciózusabb javaslatokkal váltottak fel a Juncker–Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó napirendjének részeként. Ezeket a javaslatokat ezt követően elfogadták, és immár az európai uniós szabálykönyv részét képezik.

A ma elfogadott új szabályok a hulladékokkal kapcsolatos legmodernebb szabályozást jelentik a világon, ahol az EU jó példával jár elöl.

A hulladékokkal kapcsolatos új szabályok részletei:

A települési hulladék újrafeldolgozási célkitűzései:

2025-ig

 • 55%

2030-ig

 • 60%

2035-ig

 • 65%

Ezen túlmenően az újrafeldolgozási arányok kiszámítására vonatkozó szigorúbb szabályok segítenek a körforgásos gazdaság felé történő tényleges előrelépés jobb nyomon követésében.

A csomagolási hulladék új újrafeldolgozási célkitűzései:

2025-ig

 • Minden csomagolás - 65%
 • Műanyag - 50%
 • Fa - 25%
 • Vasfémek - 70%
 • Alumínium - 50%
 • Üveg - 70%
 • Papír és karton - 75%

2030-ig

 • Minden csomagolás - 70%
 • Műanyag - 55%
 • Fa - 30%
 • Vasfémek - 80%
 • Alumínium - 60%
 • Üveg - 75%
 • Papír és karton - 85%

Szelektív gyűjtés

A papír és karton, az üveg, a fémek és a műanyagok tekintetében meglévő kötelező szelektív gyűjtésre építve az új szelektív gyűjtési szabályok előmozdítják a másodlagos nyersanyagok jobb minőségét és azok elterjedését: a szelektív gyűjtést a veszélyes háztartási hulladék esetében 2022-ig, a biohulladék esetében 2023-ig, a textiltermékek esetében pedig 2025-ig meg kell valósítani.

A hulladéklerakás fokozatos felszámolása

A hulladéklerakás értelmetlen a körforgásos gazdaságban, és szennyezheti a vizet, a talajt és a levegőt. 2035-re a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék arányát a képződő teljes települési hulladékmennyiség 10%-ára vagy még kevesebbre kell csökkenteni.

Ösztönzők

Az új jogszabályok a hatékony gazdasági eszközök és a hulladékhierarchiát támogató más intézkedések fokozott használatát tervezik. A gyártók fontos szerepet kapnak ebben az átmenetben azáltal, hogy felelősek lesznek a hulladékká váló termékeikért. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó új követelmények elősegítik teljesítményük és irányításuk javítását. Ezen túlmenően valamennyi csomagolás vonatkozásában 2024-ig létre kell hozni kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket.

Megelőzés

Az új jogszabályok különös hangsúlyt helyeznek a hulladékképződés megelőzésére, és fontos célkitűzéseket vezetnek be az élelmiszer-pazarlással kapcsolatban az EU-ban, valamint a tengeri hulladék ellen, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében ezen a területen.

A következő lépések

Az új szabályok 20 nappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követően lépnek hatályba.

Háttér-információk

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv részeként az Európai Bizottság 2015. december 2-én a hulladékokra vonatkozó jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el.A társjogalkotók 2017. december 18-én ideiglenesen megállapodtak a Bizottság négy jogalkotási javaslatáról. Az Európai Parlament 2018. áprilisi plenáris ülésén jóváhagyta a megállapodást.

Az elmúlt két évtizedben számos tagállam fokozatosan javította hulladékgazdálkodását, az uniós hulladékhierarchiával összhangban. 1995-ben az EU-ban a települési hulladéknak átlagosan 64%-át helyezték el hulladéklerakókban. 2000-re az átlagos arány 55%-ra csökkent, míg az átlagos újrafeldolgozási arány 25%-os volt. 2016-ban az EU-ban a háztartási hulladék hulladéklerakókban történő lerakása összességében 24%-ra esett vissza, az újrafeldolgozás aránya pedig 46%-ra nőtt. Ugyanakkor továbbra is kihívások és jelentős különbségek állnak fenn az uniós tagállamok között. 2016-ban tíz tagállam háztartási hulladékának még mindig több mint 50%-át helyezte el hulladéklerakókban, hat közülük pedig legalább 40%-ot elégetett.

További információk

Az új irányelvek szövege itt található.

Körforgásos gazdaság: Az új szabályok révén az EU globális szinten élenjáróvá válik a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén IP-18-3846_HU.pdf - 60 KB Új megközelítés a műanyagok felhasználása terén SUP Factsheet HU.pdf - 2 MB Hulladékgazdálkodás és újrafeldolgozás: a Tanács új szabályokat fogadott el hu.pdf - 47 KB Körforgásos gazdaság: a Bizottság üdvözli, hogy a Tanács véglegesen elfogadta az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó, a tengeri műanyag hulladék csökkentését célzó új szabályokat IP-19-2631_HU.pdf - 64 KB Egyszer használatos műanyagok: A Bizottság üdvözli a tengeri hulladék csökkentésére vonatkozó új szabályokról szóló ambiciózus megállapodást IP-18-6867_HU.pdf - 62 KB

További anyagokért és tájékoztatásért tekintse meg e sajtóközlemény angol nyelvű változatát.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO