Krožno gospodarstvo: z novimi pravili bo EU postala svetovna vodilna sila na področju ravnanja z odpadki in recikliranja

Krožno gospodarstvo: z novimi pravili bo EU postala svetovna vodilna sila na področju ravnanja z odpadki in recikliranja

Danes so države članice EU odobrile niz ambicioznih ukrepov za prilagoditev zakonodaje EU o odpadkih prihodnjim potrebam v okviru širše politike EU na področju krožnega gospodarstva.

Torek, 22. maj 2018

Nova pravila, ki temeljijo na predlogih Komisije v okviru svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo, predstavljenega decembra 2015, bodo pripomogla k preprečevanju nastajanja odpadkov, kjer to ni mogoče, pa bodo znatno okrepila recikliranje komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Postopno bo ukinjeno odlaganje odpadkov in spodbujena uporaba ekonomskih instrumentov, kot je razširjena odgovornost proizvajalca. Nova zakonodaja krepi „hierarhijo ravnanja z odpadki“, kar pomeni, da od držav članic zahteva sprejetje posebnih ukrepov, s katerimi bodo imeli preprečevanje nastajanja odpadkov, njihova ponovna uporaba in recikliranje prednost pred odlaganjem in sežiganjem odpadkov, s tem pa bo krožno gospodarstvo postalo realnost.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Končna Svetova odobritev novih pravil EU o odpadkih je pomemben mejnik za krožno gospodarstvo v Evropi. Novi cilji glede recikliranja in odlaganja odpadkov določajo izvedljiv in ambiciozen načrt za boljše ravnanje z odpadki v Evropi. Zdaj je naša glavna naloga zagotoviti, da se obljube iz tega svežnja o odpadkih uresničijo na terenu. Komisija bo po najboljših močeh podprla države članice, da bo nova zakonodaja dosegla svoj namen.“

Prvotno je že leta 2014 predlagala nova pravila o odpadkih, ti predlogi pa so bili umaknjeni in decembra 2015 nadomeščeni z bolje zasnovanimi, bolj krožnimi in bolj ambicioznimi v okviru načrta Junckerjeve Komisije za krožno gospodarstvo. Ti so bili nato sprejeti in so zdaj del pravil EU.

Danes sprejeta nova pravila predstavljajo najbolj sodobno zakonodajo o odpadkih na svetu, s katero je EU zgled drugim.

Podrobnosti o novih pravilih o odpadkih:

Cilji za recikliranje komunalnih odpadkov:

do leta 2025

 • 55 %

do leta 2030

 • 60 %

do leta 2035

 • 65 %

Poleg tega bodo strožja pravila za izračun deleža recikliranja omogočila boljše spremljanje dejanskega napredka v smeri krožnega gospodarstva.

Novi cilji za recikliranje odpadne embalaže so:

do leta 2025

 • Vsa embalaža - 65 %
 • Plastika - 50 %
 • Les - 25 %
 • Železne kovine - 70 %
 • Aluminij - 50 %
 • Steklo - 70 %
 • Papir in karton - 75 %

do leta 2030

 • Vsa embalaža - 70 %
 • Plastika - 55 %
 • Les - 30 %
 • Železne kovine - 80 %
 • Aluminij - 60 %
 • Steklo - 75 %
 • Papir in karton - 85 %

Ločeno zbiranje odpadkov

Nova pravila o ločenem zbiranju odpadkov bodo kot nadgradnja obstoječih obveznosti ločenega zbiranja za papir in karton, steklo, kovine in plastiko izboljšala kakovost sekundarnih surovin in njihovo uporabo; nevarne odpadke iz gospodinjstev bo treba ločeno zbirati od leta 2022, biološke odpadke od leta 2023, tekstil pa od leta 2025.

Postopna odprava odlaganja odpadkov

Odlaganje odpadkov v krožnem gospodarstvu ni smiselno ter lahko onesnaži vodo, tla in zrak. Do leta 2035 bo treba količino odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na 10 % ali manj skupne količine komunalnih odpadkov.

Spodbude

Nova zakonodaja predvideva večjo uporabo učinkovitih ekonomskih instrumentov in drugih ukrepov v podporo hierarhiji ravnanja z odpadki. Proizvajalci bodo imeli pomembno vlogo pri tem prehodu, saj bodo odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. Nove zahteve glede shem za razširjeno odgovornost proizvajalca bodo privedle do izboljšanja učinkovitosti in upravljanja. Poleg tega je treba za vso embalažo do leta 2024 vzpostaviti obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca.

Preprečevanje

Nova zakonodaja bo še posebej osredotočena na preprečevanje nastajanja odpadkov in bo določila pomembne cilje za živilske odpadke v EU ter za zaustavitev morskih odpadkov v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN na teh področjih.

Naslednji koraki

Nova pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu.

Ozadje

V okviru akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo je Evropska komisija 2. decembra 2015 sprejela sveženj zakonodajnih predlogov o odpadkih.Sozakonodajalca sta 18. decembra 2017 sklenila začasni sporazum o štirih zakonodajnih predlogih Komisije. Evropski parlament je sporazum odobril na svoji plenarni seji aprila 2018.

V zadnjih dveh desetletjih so številne države članice postopoma izboljšale ravnanje z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v EU. Leta 1995 je bilo v povprečju odloženih 64 % komunalnih odpadkov v EU. Leta 2000 se je povprečje znižalo na 55 %, medtem ko je bila povprečna stopnja recikliranja 25 %. Leta 2016 se je odlaganje gospodinjskih odpadkov v EU kot celoti zmanjšalo na 24 %, recikliranje pa naraslo na 46 %. Vendar še vedno obstajajo izzivi in velike razlike med državami EU. V letu 2016 je deset držav članic še vedno odložilo več kot 50 % gospodinjskih odpadkov, šest izmed njih pa je sežgalo 40 % ali več.

Več informacij

Besedilo novih direktiv je na voljo tukaj.

Krožno gospodarstvo: z novimi pravili bo EU postala svetovna vodilna sila na področju ravnanja z odpadki in recikliranja IP-18-3846_SL.pdf - 56 KB Spremenimo način uporabe plastike SUP Factsheet SI.pdf - 207 KB Ravnanje z odpadki in recikliranje: Svet sprejel nova pravila sl.pdf - 44 KB Krožno gospodarstvo: Komisija pozdravlja dokončno sprejetje novih pravil o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo za zmanjšanje onesnaževanja morja s plastičnimi odpadki IP-19-2631_SL.pdf - 60 KB Plastični proizvodi za enkratno uporabo: Komisija pozdravlja ambiciozni dogovor o novih pravilih za zmanjšanje morskih odpadkov IP-18-6867_SL.pdf - 59 KB

Za dodatno gradivo in informacije obiščite angleško različico tega sporočila za javnost.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO